c

Huta CELSA w Ostrowcu Świętokrzystkim

Wyzwania

Dużym wyzwaniem było zabezpieczenie głębokich na prawie 2 kondygnacje wykopów. Tu na względzie było przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace budowlane, jak również robotników pracujących w hucie. W tym celu firma zastosowała jedną z metod zabezpieczających przed osuwaniem się ziemi do wykopu, tzw. ściankę berlińską, która składa się z kotwionych pali stalowych, zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym, podparć i kleszczy oraz gruntu. Wszystkie prace prowadzone były w czynnym zakładzie, co wymagało od firmy dużego doświadczenia. Wszelkie prace należało tak zaplanować, by nie zakłócać funkcjonowania produkcji.

Czego szukasz?

Pasujące

loading