c

Huta CELSA w Ostrowcu Świętokrzystkim

  • Huta Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Huta Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Huta Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przez ponad rok Skanska prowadziła prace na terenie huty ostrowieckiej CELSA, wiodącego producenta stali w Europie, którego wyroby znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym, maszynowym, okrętowym, energetycznym, budowlanym, samochodowym, chemicznym, górniczym, naftowym i kolejowym.

Dla nowego oddziału Ciągłego Odlewania Stali (COS) firma z powodzeniem wykonała fundamenty pod urządzenia technologiczne wraz z infrastrukturą, a także płytę fundamentową pod magazyn wysokiego składowania.

Warte podkreślenia jest wykonanie kompletnej, 6-żyłowej linii technologicznej. Prace te obejmowały swoim zakresem cały proces produkcji stali od wytopu w łukowym piecu elektrycznym aż do przekazania do Wydziału Walcowni. Produktem wytwarzanym na COS są odlane kęsiska o przekroju od 120 x120 mm do 160 x 160 mm. Z tych elementów w toku dalszej obróbki uzyskuje się kształtowniki i stal zbrojeniową.

Realizacja kontraktu wiązała się z pracą w hałasie oraz wysokiej temperaturze. Wymagało to od firmy zastosowania dodatkowych zabezpieczeń pracowników w ubiór niepalny oraz planowanie pracy z dodatkowymi przerwami. Wieloletnie doświadczenie w realizacjach prowadzonych na terenie zakładów przemysłowych, szczególna dbałość o zachowanie ciągłości produkcji jak również o kwestie bezpieczeństwa umożliwiły Skanska wykonanie inwestycji dla CELSA „Huty Ostrowiec” w terminie, w wysokiej jakości i całkowicie bezpiecznie.

Czego szukasz?

Pasujące

loading