c

Rozbudowa terminalu A w Katowice Airport

Wyzwania

Największym wyzwaniem podczas prowadzonych robót była praca w warunkach funkcjonującego portu lotniczego. Podczas prac strefa handlowo-usługowo-gastronomiczna w części ogólnodostępnej na parterze Terminala A oraz ambulatorium funkcjonowały bez zmian. Inwentaryzacja instalacji niskoprądowych, ich przebudowa i rozbudowa nie mogła powodować utrudnień w działalności lotniska. Terminal A znajduje się pomiędzy budynkiem technicznym (sercem logicznym portu), a pozostałymi dwoma terminalami, które musiały funkcjonować podczas robót w sposób nieprzerwany, dlatego praca w tym rejonie wymagała ścisłej koordynacji służb lotniskowych i generalnego wykonawcy. Kolejnym ważnym zadaniem, po zakończeniu robót na nowym Terminalu A, było zintegrowanie zabudowanych systemów z już istniejącymi w porcie. Równie ważna była ingerencja w konstrukcję obiektu związana z przygotowaniem pod montaż schodów ruchomych i windy.
Realizacja robót nie należała do łatwych, mimo tego - prace wykonaliśmy zgodnie z harmonogramem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu czarterowego, co daje nam kolejną satysfakcję, że sprostaliśmy kolejny raz oczekiwaniom klienta. Dzięki temu podróżni będą mogli skorzystać z nowego terminalu podczas zbliżającego się sezonu wakacyjnego.

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading