c

Rozbudowa terminalu A w Katowice Airport

 • fot. Skanska
 • fot. Skanska
 • fot. Skanska
 • fot. Skanska
 • fot. Skanska
 • fot. Skanska
 • fot. Skanska
 • fot. Skanska
 • fot. GTL
 • fot. GTL
 • fot. GTL
 • fot. GTL

Terminal A powiększyliśmy od strony płyty lotniskowej o 371 m². W wyniku rozbudowy hala odlotów zwiększyła się trzykrotnie. Wykonaliśmy roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, w tym te w istniejącym obiekcie, a ponadto roboty związane z sieciami podziemnymi oraz roboty konstrukcyjne. Prace polegały m.in. na wyburzeniu ścian od strony lotniska, uzbrojeniu, montażu konstrukcji stalowej i instalacjach. W ramach zadania powstały także nawierzchnie chodnikowe.
W obiekcie pojawiły się nowe stanowiska kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej i bramki dla pasażerów. Ponadto, winda panoramiczna i schody ruchome prowadzące na pierwsze piętro, które zostało udostępnione podróżnym. Kompleksowa zmiana dotyczyła także części instalacyjnej wraz z uporządkowaniem i odnowieniem instalacji istniejących.

Główna koncepcja architekta zakładała otwarcie przestrzeni dlatego zamontowaliśmy tu dużo szklanych ścianek, by terminal mógł być doświetlony przez dzienne światło.

Dzięki rozbudowie Terminal A zwiększył przepustowość o blisko 50%, tj. do ok. 6 mln pasażerów rocznie, przejmując odloty. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań podniosło jakość i komfort obsługi podróżnych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading