c

Odbudowa mostu przez rzekę Wisłok w Trzebownisku

Realizacja projektu

Zrealizowana przez naszą firmę modernizacja mostu polegała na demontażu ustroju niosącego oraz wzmocnieniu podpór. Stare dźwigary główne w przęśle nurtowym czyli dwie kratownice łukowe o masie 85 ton, zostały zdemontowane w całości przy użyciu dwóch 100-tonowych dźwigów. Całkowita masa zdemontowanej konstrukcji obiektu wyniosła 135 ton. Kolejny etap robót obejmował remont podpór, na których w dalszej kolejności oparty został nowy ustrój nośny - ważące 325 ton dźwigary blachownicowe. 

Budowa nowej konstrukcji mostu spowodowała konieczność wzmocnienia podłoża pod fundamenty. Prace te zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu technologii iniekcji strumieniowej, czyli „jet grounting”. Metoda ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem cementowym, tłoczonym pod wysokim ciśnieniem. Na skutek procesu iniekcji cechy gruntu zostają ujednolicone, a powstały w wyniku petryfikacji (utrwalania) kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność. Łącznie wykonaliśmy 76 kolumn cementowo-gruntowych o średnicy 60 cm i długościach: 6 m, 7,5 m oraz 8 m.

Czego szukasz?

Pasujące

loading