c

Odbudowa mostu przez rzekę Wisłok w Trzebownisku

 • Most w Trzebownisku
 • Most w Trzebownisku
 • Most w Trzebownisku

W roku 2011 Skanska zrealizowała prace związane z przebudową czteroprzęsłowego mostu przez rzekę Wisłok w Trzebownisku koło Rzeszowa. Obiekt o długości ponad 85 m zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1383 R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec. Zły stan techniczny mostu, ubytki w chodnikach, koleiny w nawierzchni bitumicznej, nienormatywna wysokość balustrad oraz naruszony przez powódź pomost powodowały zagrożenie dla osób korzystających z obiektu. Przebudowę mostu zrealizowaliśmy przy całkowitym wyłączeniu obiektu z ruchu na czas trwania prac budowlanych i skierowaniu ruchu na objazdy tymczasowe innymi drogami powiatowymi i miejskimi oraz na najbliższą przeprawę mostową przez rzekę Wisłok.

Zakres zleconych prac obejmował prace rozbiórkowe żelbetowych płyt pomostu, części podpór oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni i infrastruktury drogowej na dojazdach do obiektu oraz wykonanie ścianek szczelnych, hydroizolacji, systemu odwodnienia i prac drogowych związanych z odbudową dojazdów do obiektu. W ramach inwestycji usunięliśmy namulisko oraz przeprowadziliśmy regulację koryta rzeki.

Po remoncie nie zmieniła się długość mostu. Zwiększyła się natomiast jego szerokość do 10m oraz nośność do 40 ton (klasa B wg PN-85/S-10030). Obiekt został wyposażony w barieroporęcze o rozstawie słupków co 1 m oraz wyposażony w elementy odblaskowe.

Dzięki inwestycji poprawiła się jakość połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu rzeszowskiego oraz komfort jazdy i bezpieczeństwo podróżnych.

 

Parametry obiektu przed przebudową:

 • długość mostu: 85,55 m
 • ilość przęseł: 4 szt.
 • rozpiętość przęseł: 14,25 m + 14,25 m +  40,57 m + 14,13 m
 • szerokość całkowita obiektu: 9 m
 • szerokość chodników: 2 x 1,5 m
 • szerokość jezdni: 6 m

Parametry obiektu po przebudowie:

 • długość mostu: 85,55 m
 • ilość przęseł: 4 szt. 
 • rozpiętość przęseł: 17,72 m + 14,78 m + 41,2 m + 14,5 m
 • szerokość całkowita obiektu: 10,2 m
 • szerokość chodników: 2 x 1,5 m
 • szerokość jezdni: 6 m
 • szerokość gzymsów i barieroporęczy: 2 x 0,6 m

Czego szukasz?

Pasujące

loading