Skanska w Polsce
c

Budowa drogi kołowania równoległej do drogi startowej w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Przygotowanie projektu

Szerokość pasa drogi kołowania o nawierzchni asfaltowej wynosi 23 m, a umocnionych poboczy po obu stronach pasa po 7,5 m. Długość pasa kołowania to 2,6 km, a powierzchnia drogi kołowania wraz z drogami zejścia oraz umocnionymi poboczami wynosi 126,5 tys. m kw.

Projekt w liczbach

− wykopy: ~ 125 000 m3
− nasypy: ~ 95 000 m3
− powierzchnia ~ 178 000 m2
− wbudowany materiał:
− kruszywo łamane: ~ 70 000 t
− mieszanki mineralno – asfaltowe: ~ 110 000 t

Czego szukasz?

Pasujące

loading