c

Budowa drogi kołowania równoległej do drogi startowej w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

  • Droga kolowania
  • Droga kolowania
  • Droga kolowania

Zakres robót obejmował budowę drogi kołowania samolotów wraz z odcinkami dróg kołowania, łączącymi ją z równoległą drogą startową. Wykonaliśmy także przebudowę infrastruktury podziemnej (sieć elektryczna, teletechniczna, deszczowa) oraz nawierzchnie dwóch łączników. Do naszych zadań zależała realizacja systemu odwodnienia nawierzchni, system oświetlenia nawigacyjnego, oznakowanie poziome i pionowe, prace teletechniczne i wykończeniowe. Roboty prowadziliśmy przy zachowaniu ciągłości pracy operacyjnej lotniska. Były podzielone na trzy etapy – każdy przekazany do użytkowania zaraz po zakończeniu prac.

Czego szukasz?

Pasujące

loading