c

Budowa południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78

Dodatkowe informacje

Nad Czarną Przemszą powstał dwujezdniowy most drogowy o długości 66 m. Wybudowaliśmy go w technologii belkowo-płytowej. Obiekt jest posadowiony na palach wielkośrednicowych. Z kolei wiadukt nad drogą krajową nr 1 liczy 77 m długości i wykonany został w konstrukcji belek struno-betonowych. Obwodnica Siewierza jest połączona z drogą krajową nr 1 poprzez dwupoziomowy węzeł drogowy wraz z ośmioma łącznicami. Prace na DK 1 realizowaliśmy przy zachowaniu ciągłości ruchu w obu kierunkach. Taki sposób prowadzenia robót pozwolił na zmniejszenie utrudnień dla kierowców. Pomimo dużego zakresu prac i ich złożoności kontrakt zakończyliśmy dwa miesiące przed terminem.

Obwodnica poprawiła warunki życia mieszkańców Siewierza i zwiększyła bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Umożliwia kierowcom ominięcie
centrum miasta, a dzięki temu odciąża Siewierz od hałasu i uciążliwości związanych z ruchem samochodowym.

Projekt w liczbach

  • droga klasy GP 2/2 – droga główna przyśpieszona
  • 5 wiaduktów drogowych
  • 2 mosty drogowe

Czego szukasz?

Pasujące

loading