c

Budowa południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78

  • obwodnica Siewierza
  • obwodnica Siewierza
  • obwodnica Siewierza

Inwestycja objęła budowę dwujezdniowej drogi o długości 5,7 km, czterech wiaduktów nad drogami lokalnymi, wiaduktu nad linią kolejową, wiaduktu nad drogą krajową nr 1 oraz dwóch mostów nad Czarną Przemszą. Nowo wybudowana obwodnica Siewierza została połączona z istniejącym układem drogowym poprzez skrzyżowanie i dwa ronda. Kontrakt objął także budowę 1,25 km jednojezdniowej drogi wojewódzkiej nr 793, dziewięciu odcinków dróg gminnych i lokalnych o łącznej długości około 3,5 km oraz 33 dróg dojazdowych do pól zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi DK 78.

Czego szukasz?

Pasujące

loading