Skanska w Polsce
c

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku Krempna - Ożenna

Realizacja projektu

Wykonane przez Skanska prace objęły poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m i wzmocnienie jej nawierzchni do nacisku 100 kN/oś. Wyremontowaliśmy chodniki, zamontowaliśmy nowe bariery ochronne i znaki drogowe, wzmocniliśmy pobocza i przebudowaliśmy przepusty pod koroną drogi i zjazdami. Inwestycja objęła także złagodzenie łuków jezdni i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krempna.
Wyremontowany fragment drogi kilkakrotnie przecina rzekę Wisłokę oraz potok Ryjak. Ważną częścią kontraktu była modernizacja czterech mostów żelbetowych o łącznej długości 225 m. Na mostach zamontowaliśmy stalowe bariery i wykonaliśmy elementy odwodnienia. Koryta rzeki i potoku zabezpieczyliśmy opaską kamienną na wiklinie oraz gabionami, czyli metalowymi koszami, wypełnianymi ręcznie kamieniami.

Projekt w liczbach

szerokość jezdni 6,5 m,
szerokość chodników 3,5 m

Czego szukasz?

Pasujące

loading