Skanska w Polsce
c

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu

Realizacja projektu

Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 28 100 m³/d
Obiekty modernizowane:
stacja krat z pompownią główną
- piaskownik poziomy przedmuchiwany
- 10 osadników wstępnych
- 3 komory napowietrzania
- 4 osadniki wtórne
- pompownia osadu recyrkulowanego
- zbiornik retencyjny ścieków z ZPP

Obiekty nowo projektowane:
- piaskownik poziomy przedmuchiwany
- komora napowietrzania
- pompownia osadów wstępnych
- komora hydrolizy osadu wstępnego
- zbiorniki koagulantu
- komora higienizacji osadu
- 2 komory WKFZ
- odsiarczalnia biogazu
- zbiornik biogazu
- zbiornik odgazowania osadu
- wymiennikownia WKF

Czego szukasz?

Pasujące

loading