c

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu

  • oczyszczalnia ścieków w Przemyślu
  • oczyszczalnia ścieków w Przemyślu
  • oczyszczalnia ścieków w Przemyślu

Rozbudowa i modernizacja przemyskiej oczyszczalni ścieków została przeprowadzona z zachowaniem ciągłości jej pracy. Kontrakt, który realizowaliśmy w konsorcjum, objął budowę nowej części osadowej i biogazowej. Pozwoliło to na neutralizację osadów pościekowych. Parametry odprowadzanych ścieków zostały dostosowane do przepisów krajowych i unijnych. Realizacja projektu zapewniła osiągnięcie nowoczesnej i niezawodnej technologii oczyszczania ścieków zarówno miejskich, jak i przemysłowych oraz całkowitą automatyzację procesów technologicznych.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przemyślu stanowi element programu „Dorzecza Sanu”, którego celem jest ochrona środowiska we wszystkich objętych nim gminach. Realizacja inwestycji pozwoliła na poprawę stanu środowiska naturalnego dorzecza Sanu i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów przyrodniczych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading