Skanska w Polsce
c

Budowa Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli

Realizacja projektu

Inwestycja obejmowała budowę dwóch dwupasowych jezdni ze wzmocnionym poboczem i nawierzchnią dostosowaną do nacisku 115kN/oś. Jezdnie rozdzielono pasem zieleni, nawierzchnią z kostki brukowej i stalowymi barierami ochronnymi.
Na barierach zamontowane zostały plastikowe osłony przeciwolśnieniowe.
W ramach inwestycji wybudowaliśmy 3 obiekty mostowe o łącznej długości ponad 214 m. Jeden z nich to element węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 77 i ul. Ogrodowej. Dzięki niemu ulica biegnie nad obwodową, a mieszkańcy osiedla zyskali bezkolizyjny przejazd. Pozostałe obiekty to dwa trójprzęsłowe wiadukty nad ulicą Polną i linią kolejową relacji Lublin - Stalowa Wola Rozwadów. Roboty mostowe obejmowały także wykonanie przepustów o łącznej długości 171m.
Projekt obejmował także budowę zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i chodników oraz prawie 10 km dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych wraz ze zjazdami do pól.
Wykonaliśmy także kanalizację deszczową i sanitarną oraz przebudowaliśmy sieć gazową, energetyczną i wodociągową.

Projekt w liczbach

 • Długość obwodnicy: 3 km
 • Długość dróg i ulic bocznych: 9,94 km
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • Szerokość pobocza umocnionego: 2x2 m
 • Szerokość pobocza ziemnego: 2x1,25 m
 • Roboty zimne: 381 588m3
 • Podbudowy: 219243m2
 • Nawierzchnie: 155 304m2
 • Chodniki: 9632m2
 • Roboty wykończeniowe: 76 305 m2
 • Kanalizacja deszczowa: 5,6 km
 • Ochronne bariery stalowe: 5172 mb
 • Oznakowanie pionowe: 228 szt.
 • Oznakowanie poziome: 3823m2

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading