c

Budowa Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli

  • Trasa Podskarpowa w Stalowej Woli
  • Wiadukt nad linia kolejowa w ciagu Trasy Podsarpowej
  • Roboty mostowe
  • Pracownicy

Na przełomie 2004 i 2005 roku Skanska wybudowała ponad 3-kilometrowy odcinek obwodnicy Stalowej Woli, nazywanej także Trasą Podskarpową. Obwodnica powstała w ciągu drogi krajowej nr 77, jednej z najważniejszych tras Podkarpacia, łączącej Lipnik z Sandomierzem i Przemyślem.
Inwestycja na etapie przetargu i realizacji podzielona była na dwa kontrakty: budowę prawej i lewej jezdni obwodnicy. Wyzwaniem, jakiemu musieliśmy sprostać było uwzględnienie różnic w dwóch odrębnych projektach, a następnie zaproponowanie i uzgodnienie rozwiązań satysfakcjonujących zarówno inwestora jak i nadzór oraz pracownie projektowe, przy jednoczesnym utrzymaniu założonego terminu realizacji.
Wybudowana przez Skanska trasa rozpoczyna się skrzyżowaniem z ul. Brandwicką (drogą wojewódzką nr 855), gdzie łaczy się z wcześniej wybudowanym, pierwszym etapem obwodnicy. Obwodnica kończy się w Agatówce, gdzie droga krajowa nr 77 tworzy skrzyżowanie ze zjazdem z Rozwadowa.

Środowisko naturalne

Do budowy nasypów zastosowaliśmy mieszanki popioło-żużli z elektrociepłowni Stalowa Wola. Wykorzystaliśmy także biotkaninę, czyli bawełnianą matę z wszytymi nasionami traw, co pozwoliło na jednoczesne szybkie i trwałe umocnienie powierzchni skarp nasypów oraz ich obsianie.
Zadbaliśmy także o zmniejszenie wpływu obwodnicy na środowisko naturalne poprzez montaż urządzeń oczyszczających wodę deszczową: osadników powierzchniowych i piaskowych oraz separatorów z osadnikami.
Podczas realizacji robót ziemnych w Charzewicach natknęliśmy się na pozostałości nieistniejącej już biologicznej oczyszczalni ścieków. Zagrażające środowisku odpady z osadnika zostały zneutralizowane, a wykonanie nieuwzględnionych w projekcie prac skoordynowaliśmy tak, aby nie zagroziły one terminowi realizacji.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Trasa Podskarpowa umożliwia kierowcom przejazd z ominięciem centrum Stalowej Woli. Przeniesienie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane poprawiło warunki życia mieszkańców i zwiększyło bezpieczeństwo podróżnych.
Na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 855 wybudowaliśmy mur przeciwdrganiowy i drewniany ekran akustyczny, a także wysepki porządkujące ruch i zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. Takie same wysepki powstały na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 77.

Czego szukasz?

Pasujące

loading