Skanska w Polsce
c

Budowa obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 4

Realizacja projektu

Projekt obejmował budowę: 2,5-kilometrowej obwodnicy, dwóch wiaduktów, włączenia do obwodnicy ulicy Paderewskiego oraz przepustu skrzynkowego pod drogą nr 73. Wzdłuż trasy wykonaliśmy dwumetrowe pobocza bitumiczne.
Skrzyżowanie obwodnicy z drogą krajową nr 73 zostało zaprojektowane jako dwupoziomowy węzeł drogowy typu „karo”. Dzięki takiemu rozwiązaniu obwodnica przebiega ponad drogą krajową wiaduktem, który umożliwia bezkolizyjne włączenie i wyłączenie się z ruchu. W ramach kontraktu odnowiliśmy także fragment ul. Paderewskiego oraz wyremontowaliśmy ponad 500-metrowy odcinek nawierzchni drogi krajowej nr 4 na terenie Pilzna. Inwestycja obejmowała również przebudowę zjazdów gospodarczych, zatok autobusowych i dróg zbiorczych oraz sieci: telefonicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Przeprowadziliśmy prace melioracyjne na trzech odcinkach o łącznej długości 1,5 km. Prace budowlane objemowały także montaż lamp ulicznych, znaków drogowych i barier stalowych oraz wykonanie oznakowania poziomego jezdni.

 

Środowisko naturalne

Negatywny wpływ obwodnicy na środowisko naturalne został zmniejszony dzięki zamontowaniu czterech separatorów z osadnikami. Są to urządzenia, które oczyszczają wodę deszczową z substancji ropopochodnych oraz innych zanieczyszczeń.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Montaż ekranów akustycznych oraz wymiana okien w domach sąsiadujących z trasą pozwoliły na zmniejszenie natężenia dobiegającego z drogi hałasu.
Obwodnica umożliwia bezkolizyjny, szybki i bezpieczny przejazd przez Pilzno. Ruch samochodowy omija teraz centrum miasta, co wpływa na spadek poziomu hałasu i emisji spalin w Pilznie.

Projekt w liczbach

Długość obwodnicy: 2,5 km
Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej: 65m
Wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy: 60m
Roboty ziemne: 204 146m3
Podbudowy: 165 672 m2
Warstwa wiążąca: 42 149m2
Nawierzchnia SMA: 40 741m2
Humusowanie i obsianie skarp: 48 714m2

Czego szukasz?

Pasujące

loading