c

Budowa Trasy Sucharskiego w Gdańsku

  • Trasa Sucharskiego w budowie
  • Trasa Sucharskiego w budowie
  • Trasa Sucharskiego w budowie

Realizacja II zadania w ramach budowy Trasy Sucharskiego w Gdańsku obejmuje odcinek o długości 2,7 km od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu. Wartość inwestycji wynosi ponad 184 mln zł brutto. Inwestorem jest spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne. 

Trasa Sucharskiego, o łącznej długości około 8,3 km, połączy Obwodnicę Południową Gdańska z Trasą Słowackiego. Realizacja inwestycji została podzielona na trzy zadania: odcinek od Południowej Obwodnicy do Węzła Elbląska (zadanie I – 2,9 km), od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu (zadanie II – 2,7 km) oraz od węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte (zadanie III – 2,7 km). Trasa Sucharskiego ma ułatwić dojazd do Portu Gdańskiego, usprawnić funkcjonowanie układu drogowego w Gdańsku oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu. 

Zakres naszych prac w ramach II zadania obejmuje budowę dwóch nowych jezdni, rozdzielonych pasem zieleni i liczących po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, ronda oraz czterech obiektów mostowych: trzech nad torami kolejowymi i jednego nad torami tramwajowymi. W ramach inwestycji wykonujemy także całe uzbrojenie terenu, w tym m.in. ekrany akustyczne, mury oporowe oraz media. 

Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne, m.in. obecność w podłożu ściśliwych gruntów organicznych: torfów i namułów o znacznej miąższości oraz wysoki poziom wody gruntowej, konieczne było wzmocnienie słabego podłoża w celu zapobieżenia nadmiernym osiadaniom nasypów oraz zapewnienia ich stateczności. 

Podstawowe technologie wzmocnienia podłoża to:

  • przypowierzchniowa wymiana gruntów (do głębokości ok. 3,5 m) w ilości ok. 120 tys. m sześc.
  • kolumny iniekcyjne z cementogruntu formowane metodą iniekcji wysokociśnieniowej, wykonywane w obrębie głęboko położonych warstw słabych na powierzchni ok. 92,8 tys. m kw.
  • przemieszczeniowe kolumny betonowe na powierzchni ok. 9,8 tys. m kw.
  • materace złożone z geosyntetyków i warstw kruszywa łamanego na powierzchni ok. 150 tys. m kw. 

Prace związane ze wzmocnieniem słabego podłoża gruntowego stanowiły dla nas poważne wyzwanie na ze względu na ich duży zakres, konieczność wykonania dodatkowych badań uzupełniających, a także zaprojektowania i przedstawienia własnych rozwiązań, zoptymalizowanych pod względem kosztów i czasu wykonania.  

Zakres inwestycji obejmuje także wykonanie czterech obiektów mostowych, w tym estakady o długości ponad pół kilometra.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin zakończenia prac to listopad 2012 r.

Czego szukasz?

Pasujące

loading