Skanska w Polsce
c

Trasa W-Z w Gdańsku

Dodatkowe informacje

Zadaniem Trasy W-Z było stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia istotnych szlaków komunikacyjnych w kierunku wschód – zachód, tj. połączenia drogi krajowej S7 (wlotu tzw. "warszawskiego") oraz autostrady A1 ze Śródmieściem Gdańska. Wybudowanie trasy w ciągu drogi krajowej nr 7 (Żukowo – Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Kraków – Chyżne – granica państwa) umożliwia korzystne połączenie śródmieścia Gdańska z Obwodnicą Trójmiasta i ze wschodnimi terenami przemysłowymi, a także usprawnia połączenie pomiędzy Portem Lotniczym w Gdańsku, a centrum Gdańska.

 

Projekt w liczbach  

- wykopy: 200 000 m3

- nasypy: 160 000 m3

- wymiany gruntu: 33 000 m3

- kanalizacja deszczowa: 13 130m kanałów oraz 1 118 szt. studni

- powierzchnia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 130 000 m2

- warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem: 120 000 m2

- powierzchnia terenów zielonych: 140 000m2

- oznakowanie poziome: 8 700 m2 linii i znaków

- 3 nowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

- oświetlenie drogowe: 440 szt. lamp

- ekrany akustyczne: 5 590m ekranów

Czego szukasz?

Pasujące

loading