c

Trasa W-Z w Gdańsku

  • Trasa W-Z
  • Trasa W-Z
  • Trasa W-Z
  • Trasa W-Z

Budowa Trasy W-Z jest realizowana sukcesywnie od 1980 r. Pierwszy odcinek:
od ul. 3 Maja do Sikorskiego otwarto w 1988 r., drugi, do Łostowickiej - w 1998 r., trzeci, do Jabłoniowej - w 2001 r., a czwarty, do miejsca, w którym Trasa W-Z łączy się obecnie z Kartuską - w 2007 r.

Zakres prac prowadzonych przez naszą firmę od czerwca 2010 do maja 2012 roku objął budowę trasy W-Z od ul. Kartuskiej do ul. Otomińskiej (z wyłączeniem węzła Karczemki), budowę nowej ul. „Kartuskiej Północnej” oraz przebudowę istniejącej ul. Kartuskiej oraz budowę dwóch obiektów inżynierskich: wiaduktu nad Nową Myśliwską oraz wiaduktu nad Trasą W-Z  w rejonie ul. Szczęśliwej, budowę 3 skrzyżowań w formie ronda, przejścia dla zwierząt pod trasą W-Z i pod ul. Kartuską, ekranów akustycznych oraz ścieżek rowerowych. W ramach inwestycji przebudowaliśmy także istniejącą infrastrukturę uzbrojenia podziemnego (wodno-kanalizacyjną, gazową, energetyczną, teletechniczną).

Czego szukasz?

Pasujące

loading