Skanska w Polsce
c

Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu

Informacje dodatkowe

Dane techniczne:

dla ul. Bałtyckiej:

  • droga krajowa nr 92
  • długość odcinka objętego inwestycją ~ 593 m
  • klasa techniczna drogi - główna - G

dla ul. Janikowskiej:

  • droga gminna
  • długość odcinka objętego inwestycją ~ 207 m
  • klasa techniczna drogi - zbiorcza – Z

dla dróg dojazdowych:

  • długość odcinków objętych inwestycją ~ 400 m
  • klasa techniczna drogi - lokalna - L

Czego szukasz?

Pasujące

loading