c

Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu

  • Skrzyżowanie ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu
  • Skrzyżowanie ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu
  • Skrzyżowanie ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu
  • Skrzyżowanie ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu
  • Skrzyżowanie ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu
  • Skrzyżowanie ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu

Inwestycja zrealizowana przez Skanska objęła przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ul. Bałtyckiej w ciągu drogi krajowej nr 92 z ul. Janikowską (droga gminna) oraz drogą dojazdową do pobliskich zakładów produkcyjnych w Poznaniu. Zadanie zostało wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

W ramach kontraktu wymieniona została istniejąca konstrukcja nawierzchni, zbudowano dodatkowy pas dla pojazdów skręcających przy wjeździe z Janikowskiej na Bałtycką o szerokościach 3,5 m w lewo i 3 m w prawo, przebudowano przystanki autobusowe w ciągu ul. Janikowskiej. Ponadto, wprowadzono dwie sygnalizacje świetlne wzbudzane akomodowo. Powstało również oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o szerokości 3 m, oznakowanie poziomie i pionowe. 

Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu, poprzez  polepszenie płynności ruchu, wpłynęła na podniesienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej między ważnymi miastami w Polsce (Poznań – Warszawa). Wydzielony ciąg pieszo-rowerowego, azyle dla pieszych na skrzyżowaniach i wyposażenie skrzyżowań w sygnalizacje świetlną poprawiają bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ponadto, za sprawą wybudowanej kanalizacji deszczowej inwestycja wpływa na ochronę środowiska w zakresie warunków odprowadzania wód deszczowych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading