Skanska w Polsce
c

Trasa Sucharskiego - zadanie II

Informacje dodatkowe

Technologie wzmocnienia podłoża

Podczas realizacji inwestycji w ramach wzmocnienia podłoża zastosowaliśmy 6 technologii:

 • przypowierzchniową wymianę gruntów (do głębokości ok. 3,5 m) w ilości ok. 120 tys. m sześć.
 • przemieszczeniowe kolumny betonowe
 • kolumny cementowo-żwirowe
 • wzmocnienie podłoża metodą mikrowybuchów
 • wzmocnienie podłoża metodą DR
 • materace złożone z geosyntetyków i warstw kruszywa na powierzchni ok. 150 tys. m kw.

Projekt w liczbach (powierzchnia, kubatura, długość etc.)

 • długość trasy: ok. 2 700 m
 • przekrój trasy: 2x2 (dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu)
 • szerokość pasa drogowego: ok. 40 m
 • prędkość projektowa Vp=60 km/h, prędkość miarodajna Vm=70 km/h
 • obciążenie ruchem 115 kN/oś, kategoria ruchu KR5
 • powierzchnia drogi głównej: 51 333 m kw.
 • powierzchnia dróg serwisowych: 1 458 m kw.
 • powierzchnia łącznic: 9 447 m kw.
 • nasypy: 281 418 m sześc.
 • mieszanka mineralno-asfaltowa: 27 221 m sześć.
 • liczba wiaduktów: 4
 • sumaryczna długość wiaduktów: ok.700 m
 • długość odcinków ekranów akustycznych: 240 m
 • przebudowa istniejących rowów melioracyjnych: ok. 1 536 m
 • budowa nowych rowów melioracyjnych: ok.1 000 m

Czego szukasz?

Pasujące

loading