c

Trasa Sucharskiego - zadanie II

  • Trasa Sucharskiego
  • Trasa Sucharskiego

Trasa Sucharskiego, o łącznej długości około 8,3 km, po zakończeniu wszystkich etapów budowy połączy Obwodnicę Południową Gdańska z Trasą Słowackiego.

Realizacja inwestycji została podzielona na trzy zadania: odcinek od Południowej Obwodnicy do Węzła Elbląska (zadanie I: 2,9 km), od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu (zadanie II: 2,7 km) oraz od Węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte (zadanie III: 2,7 km).

Rolą Trasy Sucharskiego jest poprawa dostępności transportowej Portu Gdańskiego, zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego miasta, usprawnienie funkcjonowania układu drogowego w Gdańsku oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.Celem przedsięwzięcia jest stworzenie trasy, która ma ułatwić dojazd do Portu Gdańskiego, usprawnić funkcjonowanie układu drogowego w Gdańsku oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu.

Powierzona Skanska inwestycja w ramach zadania II obejmowała budowę dwóch nowych jezdni rozdzielonych pasem zieleni i liczących po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, ronda oraz czterech obiektów mostowych: trzech nad torami kolejowymi i jednego nad torami tramwajowymi. W ramach kontaktu zrealizowaliśmy również budowę węzłów: Budzysza i Ku Ujściu, dróg serwisowych, dojazdowych i zbiorczych.

Czego szukasz?

Pasujące

loading