Skanska w Polsce
c

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nałęczowie

Dodatkowe informacje

Wyzwaniem była praca w trudnych warunkach gruntowych. Nowa oczyszczalnia powstała na terenie obecnej, usytuowanej na gruntach bagiennych sąsiadujących z rzeką Bystrą, dlatego też niektóre obiekty oczyszczalni zostały posadowione na palach, a grunt został wzmocniony.

Technologia oczyszczalni, po wykonaniu inwestycji opartej na nowoczesnej technologii trójfazowego osadu czynnego z wydzielonym procesem nitryfikacji (proces utleniania amoniaku i soli amonowych) prowadzonym w reaktorze biologicznym, umożliwi uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w odpływie zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków pracować będzie całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy zapewniający automatyczne działanie procesów.

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading