c

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nałęczowie

  • Oczyszczalnia ścieków w Nałęczowie
  • Oczyszczalnia ścieków w Nałęczowie

Słynący z czystego powietrza i wysokiej jakości leczniczych wód Nałęczów miał starą, bardzo wyeksploatowaną oczyszczalnię. Obecny obiekt powstał w latach 60. ubiegłego stulecia. W przypadku poważniejszej awarii w tym właśnie obiekcie miastu groziłaby nawet katastrofa ekologiczna. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni pozwoliła zapobiec takiej sytuacji i przyczyni się do ochrony naturalnego bogactwa, jakim są nałęczowskie wody mineralne.

Zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych oraz sieci uzbrojenia terenu, a także zmianę technologii oczyszczania ścieków z technologii złóż biologicznych na wysokoefektywny proces osadu czynnego, powiązany ze zwiększeniem przepustowości obiektu. Prace obejmowały także wykonanie dróg i placów, ogrodzenia terenu oczyszczalni, wodociągu i kanalizacji deszczowej i wewnętrznej. Skanska przebudowała także rurociągi technologiczne, przyłącza gazowe, linie kablowe nn i sterownicze. Ponadto firma zajęła się też oświetleniem i ukształtowaniem terenu, systemem monitoringu oczyszczalni (piezometry) oraz jej rozruchem.

Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia w Nałęczowie uzyskiwać będzie wysoką redukcję zanieczyszczeń.

Czego szukasz?

Pasujące

loading