Skanska w Polsce
c

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nałęczowie

Aspekt środowiskowy

Realizacja tej skomplikowanej i ważnej dla kurortu inwestycji przebiegała zgodnie z procedurą FIDIC, czyli ogólnoeuropejskim systemem nadzoru nad wykonywaniem dużych obiektów, w szczególności związanych z ochroną środowiska.

Czego szukasz?

Pasujące

loading