c

Kariera

W Skanska codziennie spotykają się ludzie, których pasją jest budownictwo. To tutaj pracują najlepsi eksperci branży budowlanej w Polsce i na świecie. Skanska to nie tylko prestiżowe i renomowane miejsce pracy, ale także firma, która łączy stabilność i nowoczesność, budując z korzyścią dla społeczeństwa.

Ostrzeżenie przed phishingiem!
Zwracamy uwagę na korespondencję, którą możecie Państwo otrzymać z adresu email: Skanska Group Construction Engineering Company Contact.
Adres ten nie należy do żadnej ze spółek Grupy Skanska. Korespondencja przesyłana z tego adresu, w tym oferty pracy, o których w niej mowa, nie pochodzą od żadnej ze spółek Grupy Skanska, w tym w szczególności od spółek Skanska SA, Skanska Property Poland sp. z o.o., ani Skanska Residential Development sp. z o.o. W przypadku otrzymania tego typu korespondencji z ww. adresu email, prosimy o jej zignorowanie. Przesłanie danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji na ww. adres email grozi ich bezprawnym wykorzystaniem.