Skanska w Polsce
c

Dyrektor ds. Wynajmu i Zarządzania Wartością Portfela