Skanska w Polsce
c

Koordynator ds. Etyki i Komunikacji

Justyna Olszewska

Adres
aleja „Solidarności” 173
Warszawa
Polska