Skanska w Polsce
c

Regionalny Dyrektor ds. Wynajmu