c

Skanska: mocne wyniki i 1000 nowych pracowników w Polsce

Press release 16.03.2015 12:15 CET

2014 rok był kolejnym, w którym Grupa Skanska odnotowała znaczący wzrost w Polsce. Łączne przychody wszystkich jednostek Skanska działających na polskim rynku wyniosły niemal 5,1 mld zł, a zysk operacyjny 397 mln zł. Pracę w Skanska rozpoczęło ponad 1000 nowych pracowników. Rok 2015 zapowiada się również dobrze. Skanska widzi największe szanse w dalszym rozwijaniu działalności na rynkach lokalnych.

Grupa Skanska zatrudniająca 7,5 tys. specjalistów jest obecnie największą firmą budowlano-deweloperską w naszym kraju. Działa w prawie wszystkich obszarach rynku - jako spółka budowlana oraz jako deweloper budynków biurowych i osiedli mieszkaniowych. Jest także zainteresowana projektami z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Według skandynawskiego koncernu polski rynek niezmiennie stwarza korzystne warunki do zdobywania nowych kontraktów i podnoszenia rentowności projektów budowlanych i deweloperskich. Grupa rośnie na większości pól swojej działalności w Polsce, niezależnie od koniunktury na rynku. Zawdzięcza to m.in. oparciu na wartościach takich jak bezpieczeństwo ludzi, etyka w biznesie i zrównoważony rozwój, strategii rynkowej, ścisłej współpracy spółek i wewnętrznemu modelowi finansowania.

1300 kontraktów na rok

Ponad 40 lat realizacji projektów w Polsce było dla Skanska prawdziwym biznesowym success-story i firma nie zwalnia tempa.

Każdy, kto podróżuje po Polsce, wielokrotnie natknie się na tablice z napisem „Skanska”. To dlatego, że część budowlana – Skanska S.A. stawia na rozwój przede wszystkim większej liczby małych i średnich projektów. W sumie, w 2014 roku firma realizowała ponad 1300 kontraktów, zlokalizowanych w niemal każdym zakątku Polski, przyczyniając się do poprawy życia lokalnych społeczności. Na liście zamkniętych inwestycji można znaleźć tak różne projekty jak budowa Drogowej Trasy Średnicowej G1 w Gliwicach, stworzenie nowoczesnych hybrydowych sal operacyjnych w szpitalu specjalistycznym w Grudziądzu czy rewitalizacja fragmentu fabryki Scheiblera w Łodzi na potrzeby inkubatora sztuki.

W ubiegłym roku Skanska S.A. podpisała prawie tysiąc umów z klientami prywatnymi i publicznymi. Portfel zamówień jest podzielony niemal po połowie pomiędzy kontrakty inżynieryjne i kubaturowe. Rok 2014 to także szósty z kolei rok, kiedy Skanska S.A. zwiększyła swój udział w rynku budowlanym. W porównaniu z rokiem 2009 udział ten wzrósł o ponad połowę przy zachowaniu oczekiwanego przez akcjonariuszy poziomu zysku. Szczególnie intensywnie firma rozwija się na rynkach lokalnych.

„Umocnienie obecności w regionach to jeden z naszych głównych celów biznesowych. W 2015 roku zamierzamy kontynuować tę strategię i dalej wzmacniać naszą lokalną obecność”, mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Skanska S.A. Firma posiada struktury działające już praktycznie w każdym województwie i w zdecydowanej większości powiatów. W 2014 r. dodatkowo otworzyła Oddziały Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi i Bydgoszczy oraz Budownictwa Ogólnego w Gdańsku. Spółka prowadzi intensywną rekrutację.

„W 2014 roku zatrudniliśmy do naszych oddziałów w całym kraju ponad 1000 pracowników umysłowych i produkcyjnych. W tym roku również będziemy prowadzić intensywną rekrutację. Aktywnie poszukujemy specjalistów z uprawnieniami, nie tylko w obszarze budownictwa ogólnego, drogowego i mostowego. Szukamy osób z doświadczeniem w instalacjach elektrycznych, sanitarnych czy budownictwie kolejowym. Jak co roku mamy ciekawą ofertę praktyk dla studentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w branży budowlanej” mówi Katarzyna Skorupka-Podziewska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Skanska S.A.

74 tysiące metrów przyjaznych biur

Strategia umacniania obecności w regionach sprawdza się w części biurowej koncernu. Skanska Property Poland w 2014 r. wybudowała ponad 74 000 mkw. nowoczesnej, zielonej powierzchni biurowej, z której 76% znajdowało się w miastach poza Warszawą. Aż 90% ma już swoich najemców. Łącznie w całym roku Skanska podpisała umowy najmu na 76 000 mkw. powierzchni. Firma oddała również do użytku dwa budynki biurowe i z sukcesem sprzedała trzy. Jednocześnie rozpoczęła dwie nowe inwestycje – Axis w Krakowie i Maraton w Poznaniu. W ciągu roku Skanska zakupiła też nowe grunty w miastach w których działa. Planuje na nich kolejne inwestycje.

„Obraliśmy kurs na zielone innowacje, tworzone z myślą o ludziach i ich różnorodnych potrzebach. To nieodłączny element naszej oferty Workplaces by Skanska. W roku 2015 chcemy utrzymać i wzmocnić ten trend. W naszym kraju, a zwłaszcza w miastach regionalnych, wciąż brakuje budynków biurowych, które służyłyby nie tylko biznesowi, ale przede wszystkim pracującym w nich ludziom oraz szeroko rozumianemu otoczeniu”, komentuje Katarzyna Zawodna, prezes Skanska Property Poland.

Firma umocniła również swoją pozycję największego specjalisty na rynku deweloperskim w dziedzinie współpracy z najemcami sektora usług. W 2014 r. Skanska podpisała największe w Polsce umowy z firmami outsourcingowymi - na ponad 21 000 mkw. z Infosys BPO Poland w Łodzi oraz 16 400 mkw. z HP GBC we Wrocławiu. Intensywny rozwój branży outosurcingowej w Polsce to jeszcze jeden powód dla którego firma patrzy z optymizmem na rodzimy rynek.

Mieszkania w skandynawskim stylu mile widziane

W 2014 r. Skanska świętowała 100-lecie budowy domów i mieszkań na świecie. Jubileusz firmy zbiegł się w czasie z oddaniem do użytku drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej Park Ostrobramska, nowoczesnego osiedla Skanska na warszawskiej Pradze-Południe. Spółka osiągnęła dobry wynik sprzedażowy na wyjątkowo konkurencyjnym stołecznym rynku mieszkaniowym. W 2014 r. firma oddała do użytku 500 mieszkań oraz zakończyła sprzedaż pierwszego etapu osiedla. Do końca grudnia 2014 r. Skanska sprzedała również ponad 50% lokali z drugiego etapu. Ze względu na duże zainteresowanie klientów, intensywnie przygotowuje trzecią fazę inwestycji.

„Ostatni kwartał 2014 r. był rekordowy pod względem liczby sprzedanych mieszkań. Przekroczyliśmy plany sprzedażowe o ponad 50%, co jest wynikiem nie tylko ożywienia gospodarczego, ale również zaufania klienta do skandynawskiej jakości i standardów wykonania”, mówi Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający Skanska Residential Development Poland. 

Spółka od listopada zaczęła aktywnie poszukiwać atrakcyjnych gruntów, położonych blisko centrum Warszawy i posiadających rozbudowaną infrastrukturę transportową i rowerową.

„Planujemy kolejne inwestycje mieszkaniowe w stolicy, które swoim charakterem będą nawiązywać do funkcjonalności i elegancji skandynawskiego stylu. Widzimy duże zapotrzebowanie na polskim rynku na takie projekty. W przyszłości chcielibyśmy ubiegać się o pierwsze w Polsce certyfikaty środowiskowe dla budynków mieszkalnych”, dodaje Bartosz Kalinowski.

Potencjał w PPP

Skanska widzi duży potencjał dla partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Firma planuje realizację kolejnych projektów PPP w kraju, bazując na doświadczeniu z realizacji północnego odcinka autostrady A1 w formule partnerstwa i szerokich umiejętnościach Skanska S.A. Pomocna będzie także silna obecność lokalna oraz know-how z innych krajów, głównie z Wielkiej Brytanii i Szwecji.

„Polska potrzebuje PPP - nie tylko dlatego, że po roku 2020 skończą się pieniądze unijne. Bazując na historii możemy potwierdzić że projekty w tym modelu są realizowane szybciej i lepiej. Partnerom prywatnym, analizującym i angażującym się w projekt z perspektywy długookresowej (20-30 lat), zależy, by to, co tworzą, było trwałe, bezpieczne, energooszczędne, a także by przynosiło długotrwałe korzyści. W takich realizacjach specjalizuje się Skanska”, komentuje Waldemar Olbryk, Senior Vice President Business Development Poland Skanska Infrastructure Development.

Zgodnie ze strategią całej Grupy w Polsce, Skanska ID skupia się na działalności w regionach. Firma bierze aktywny udział w pierwszym, pilotażowym projekcie PPP na rehabilitację i utrzymanie dróg w województwie kujawsko-pomorskim. Liczy też na uruchomienie przetargów na poziomie państwowym. W nadchodzącym okresie Skanska ID będzie intensywnie poszukiwać szans przede wszystkim w obszarze drogowym. Rozważa także udział w projektach dotyczących obiektów użyteczności publicznej.

2015 r. regionalnie i odpowiedzialnie

Z punktu widzenia Skanska 2015 rok w budownictwie zapowiada się bardzo dobrze. Rynek daje stabilne warunki do wzrostu - zwłaszcza dla firm, które przedkładają bezpieczeństwo nad szybki zysk. Firma chce wzmocnić swój wizerunek będącej bardzo blisko ludzi i realizującej swoje projekty w taki sposób, by wprowadzać pozytywne zmiany do ich życia i otoczenia. Chce również jeszcze głośniej mówić o tym, że etyka w biznesie opłaca się wszystkim i utrzymać status jednego z najlepszych pracodawców w Polsce.