c

Nowoczesna zajezdnia autobusowa w Głogowie otwarta

Press release 27.03.2015 09:00 CET

Głogów zyskał nową zajezdnię dla pojazdów komunikacji miejskiej z profesjonalnym zapleczem warsztatowym. Inwestycję o wartości 14,2 mln zł netto zrealizowała firma Skanska na zlecenie głogowskiej Komunikacji Miejskiej. Dzisiaj oficjalnie otwarto nową zajezdnię.

Zajezdnia będzie kompleksowo obsługiwać transport miejski na obszarze Gminy Miejskiej Głogów. Dotychczasowa baza transportowa stanowiła poważny problem ze względu na jej wielkość i stan techniczny. Stacja paliw i myjnia autobusowa nie spełniały wymogów technicznych i obowiązujących norm. – Zakończona inwestycja wpłynie na podniesienie standardu usług w ramach transportu publicznego w Głogowie. Teraz głogowianie zyskają  nowoczesne zaplecze dla pojazdów komunikacji miejskiej z profesjonalnym zapleczem warsztatowym. Baza zapewni lepsze warunki pracy dla kierowców autobusów i pracowników zajezdni, lepsze warunki serwisowania samochodów, a w rezultacie również wyższą jakość transportu publicznego w mieście.

Nowa zajezdnia powstała przy ulicy Transportowej. - W jej skład wchodzi budynek administracyjno – dyspozytorski, budynek halowy stacji obsługi autobusów przeznaczony głównie do serwisowania pojazdów z pięcioma stanowiskami napraw i myjnią autobusową oraz stacja paliw – mówi Agnieszka Brandenburg, Kierownik Budowy, Skanska. - Nieopodal stacji znalazła się wiata stanowiąca zadaszenie dystrybutorów paliwa. Obudowę budynków stanowią panele z blachy stalowej, które w niektórych miejscach zostały ułożone w czerwono-białą szachownicę. Jest to bezpośrednie nawiązanie do flagi Głogowa, jednocześnie logo Komunikacji Miejskiej. Na całym obszarze przeznaczonym pod inwestycję prowadzone były badania archeologiczne. Podczas prowadzenia robót ziemnych znaleziono 3 sztuki fragmentów pocisków artyleryjskich – dodaje Agnieszka Brandenburg.


W ramach inwestycji wykonane zostały również: droga dojazdowa do obiektu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, place manewrowe, drogi przejazdowe, miejsca postojowe dla autobusów, samochodów gospodarczych oraz technicznych, chodniki. Łączna powierzchnia zabudowy inwestycji wynosi ok. 1,5 tys. m kw., natomiast powierzchnia dróg i parkingów – 9,8 tys. m kw.

Zadanie objęło także wykonanie sieci zewnętrznych (kanalizacja deszczowa, sanitarna wraz z systemem podczyszczania ścieków z budynku stacji obsługi autobusów, instalacja paliwowa ze zbiornikiem o pojemności 50 m sześc. i dystrybutorami. W zakresie instalacji wewnętrznych powstały: węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej na cele grzania budynków oraz  c.w.u., wentylacja z rekuperacją i nagrzewnicami wodnymi, agregaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicami wodnymi, instalacje c.o. i ciepła technologicznego, agregaty grzewcze. Zespół budynków zajezdni oprócz standardowej instalacji elektrycznej wyposażony został w nowoczesne instalacje teletechniczne, tj. system telefonii, telewizji kablowej, rejestracja czasu pracy, telewizji dozorowej, włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Ponadto, wykonawca odpowiedzialny by za całkowite wyposażenie pomieszczeń stacji obsługi w: myjnię, podnośniki do pojazdów wraz z zestawami narzędzi monterskich.