c

Nowy układ drogowy w Czyżowie

Press release 13.04.2015 16:27 CET

Dziewięć km nowych dróg, 6 km ścieżek rowerowych, 5 km chodników, 3 000 m kw. parkingów, dwie zatoki autobusowe oraz kilkanaście kilometrów nowej kanalizacji. W piątek Skanska podpisała protokół odbioru końcowego i zakończyła tym samym przebudowę układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej w Czyżowie. Prace prowadzone były od sierpnia 2013 r. na zlecenie Gminy Kleszczów. Ich wartość wyniosła 29 mln zł netto.

Nowa droga gminna wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i zjazdami do posesji

Największa inwestycja w gminie
Przebudowa układu drogowego wraz z wykonaniem pełnego uzbrojenia w miejscowości Czyżów to największa inwestycja infrastrukturalna ostatnich dwóch lat w gminie Kleszczów. Projekt objął przebudowę dróg lokalnych, dojazdowych oraz wewnętrznych.

Projekt w liczbach
W ramach zleconych robót najpierw rozebraliśmy nawierzchnię starych dróg, co było konieczne m.in. ze względu na jej zły stan – mówi Wojciech Wójcik, Kierownik Budowy, Skanska.

W ramach prac przygotowawczych musieliśmy też wyłączyć z eksploatacji stary gazociąg o długości 4 635 mb. oraz wodociąg o długości 8 665 mb. – dodaje Jakub Parteka, Kierownik Robót Sanitarnych, Skanska. - Istniejące sieci kolidowały z projektowanym układem drogowym.

Łącznie Skanska wykonała 8 805,82 m dróg gminnych wraz nasypami i rowami, rondo na drodze powiatowej, 6 km nowych ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej, 5,2 km chodników, parkingi o łącznej powierzchni 3 000 m kw., zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 5 856 m kw. oraz 2 zatoki autobusowe.

Do wykonania powyższych zadań firma zużyła 18 500 ton masy bitumicznej i 35 000 m kw. kostki brukowej.

W ramach projektu Skanska wykonała również 11,5 km nowej kanalizacji sanitarnej, 5 km kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. 394 m kw., 6,5 km sieci wodociągowej oraz 6,5 km sieci gazowej.

- Nowy gazociąg wykonaliśmy z rur polietylenowych. Dzięki zastosowaniu dodatkowego płaszcza ochronnego gazociąg będzie trwalszy i będzie służył mieszkańcom gminy Kleszczów przez wiele lat – wyjaśnia Jakub Parteka.

Zakres prac, jaki wykonała Skanska, objął też budowę 9 km sieci teletechnicznej, 10 km oświetlenia ulicznego oraz budowę ponad 25 km sieci elektroenergetycznych SN i NN wraz z 3 stacjami transformatorowymi. Firma zadbała również o zieleń wykonując ponad 40 000 m kw zieleńców.

Zyskali kierowcy, mieszkańcy i piesi
Korzyści z przebudowy układu drogowego są znaczące. Kierowcy mogą korzystać z nowej nawierzchni, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo jazdy. Mieszkańcy Czyżowa zyskali nowe chodniki, zaś miłośnicy jednośladów nowe ścieżki rowerowe - komentuje Maciej Trzciński, Menadżer Projektu, Skanska. - Natomiast właściciele działek położonych wzdłuż przebudowanej przez Skanska drogi, dzięki nowym zjazdom do posesji, mogą teraz komfortowo dostać się do swoich domów - dodaje.

Skanska w regionie
W Łodzi od wielu lat z sukcesem działa jednostka Budownictwa Ogólnego Skanska realizująca projekty kubaturowe w woj. łódzkim. W ubiegłym roku zakończyła budowę m.in. Fabryki Sztuki w Łodzi, Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim oraz rewitalizację Zespołu pałacowo-parkowego w Poddębicach. Aktualnie oddział łódzki buduje m.in. proekologiczną siedzibę dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozbudowuje biurowiec dla firmy BSH, remontuje jeden z najwyższych obiektów w Łodzi – Textilimpex, buduje fabrykę czekolady Barry Callebaut, Hotel Ambasador w Łodzi oraz halę magazynową dla Panattoni w Strykowie.

Z dniem 27 października 2014 r. Skanska powołała w Łodzi kolejny oddział - Oddział Budownictwa Inżynieryjnego, aby być bliżej realizowanych w tym regionie inwestycji z zakresu budowy dróg i mostów, budownictwa hydrotechnicznego oraz ochrony środowiska i kolejowego.

Do największych w regionie inwestycji inżynieryjnych zrealizowanych przez Skanska zaliczyć można m.in. budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) odcinek 9 (węzeł Wrocław) km 202+700 do km 204+000 w pobliżu Łodzi w gminach Rzgów i Tuszyn, budowę północnej obwodnicy Andrespola – etap I, budowę mostu na rzece Łupi i drogi łączącej ul. Łowicką z Waryńskiego w Skierniewicach oraz budowę ul. Rojnej w Łodzi. W marcu br. Skanska zakończyła przebudowę ul. Jastarnia, ul. Pustynnej i ul. Uprawnej w Łodzi. Trwa natomiast przebudowa ul. Gibalskiego w Łodzi, budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei w Piotrkowie Trybunalskim oraz budowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim.