c

Skanska Property Poland wzmacnia dział Asset Management

Press release 16.04.2015 12:25 CET

Skanska Property Poland rozwija usługi związane z obsługą posprzedażową najemców w ramach Działu Asset Management. Zespół koordynatorów ds. zarządzania wartością budynków (w skrócie: RAC, ang. Regional Asset Coordinator), pod wodzą nowego szefa – Łukasza Kwiecińskiego, w ciągu ostatnich kilku miesięcy powiększył się o dwie osoby. Funkcja RAC została stworzona na podstawie analizy potrzeb najemców, którzy od momentu podpisania umowy najmu ze Skanska pozostają pod opieką koordynatorów, również po wprowadzeniu się do nowej powierzchni biurowej.

Łukasz Kwieciński - Asset Manager Skanska Property Poland

Analizując długoletnie doświadczenie we współpracy z klientami z różnych branż, w tym w realizacji budynków tworzonych „na miarę”, Skanska Property Poland wyłoniła zespół specjalistów, których rolą jest wsparcie najemcy w procesie przygotowania, przekazania i użytkowania powierzchni biurowej. Początkiem obsługi posprzedażowej i realizacji Programu Skanska Customer Care jest moment podpisania umowy najmu. Za realizację Programu Customer Care w ramach całego procesu odpowiedzialni są regionalni koordynatorzy ds. zarządzania wartością budynków. Są oni pierwszym kontaktem dla najemcy, a ich zadaniem jest szybki odzew na bieżące zapotrzebowania pojawiające się na etapie przygotowania powierzchni. RAC realizując Program wspomaga klienta w procesach decyzyjnych oraz umożliwia sprawną realizację umowy najmu z punktu widzenia najemcy na etapie projektowym, budowlanym, jak też po wprowadzeniu najemcy do budynku.

Zespół liczący obecnie czterech koordynatorów znacznie powiększył zakres swojego działania. Zarządza nimi Łukasz Kwieciński, który na obecne stanowisko awansował w drugiej połowie 2014 roku. Pierwszym zadaniem było ujednolicenie programu Skanska Customer Care we wszystkich inwestycjach firmy w Polsce i podniesienie jakości świadczonych przez Skanska usług deweloperskich w kraju. Następnym etapem realizowanym przez zespół Asset jest wdrożenie wybranych rozwiązań w spółce biurowej Skanska działającej na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Łukasz Kwieciński jest związany z branżą nieruchomości od 2006 roku. Pracując dla jednej z wiodących agencji doradczych na rynku nieruchomości zajmował się komercjalizacją budynków biurowych. Do firmy Skanska dołączył w 2008 roku jako negocjator ds. wynajmu, by w 2012 roku objąć stanowisko regionalnego koordynatora ds. zarządzania wartością budynków (RAC). Od drugiej połowy 2014 roku Łukasz Kwieciński zarządza w Skanska Property Poland zespołem Asset Management w całej Polsce.

„Z punktu widzenia procesu inwestycyjnego niektóre kwestie nie wydają się aż tak istotne, ale dla najemców takie aspekty jak windy, liczba stojaków na rowery, proces przeprowadzki do nowego biura czy to, jaka kantyna będzie znajdowała się w budynku, mają często duże znaczenie. RAC pozostaje w stałym kontakcie z najemcą i koordynuje przepływ informacji i dokumentów między klientem a zespołem projektowym i wykonawczym. Dzięki temu najemca znajduje się pod opieką osoby, która jest blisko całego procesu budowy projektu, czuwa nad poprawnością wykonania umowy najmu oraz słucha potrzeb najemców. Zapewniamy także opiekę na etapie użytkowania wynajętej powierzchni i pomagamy w jej właściwej eksploatacji”, mówi Łukasz Kwieciński, menadżer ds. zarządzania wartością budynków w Skanska Property Poland.  

Celem programu obsługi najemców Skanska Customer Care, który realizuje RAC, jest stworzenie optymalnego miejsca do pracy – od budowy, przez aranżację biura i przeprowadzkę, do badania zadowolenia najemcy po przeniesieniu do nowego biura. Innowacyjny na rynku program Skanska Property Poland zapewnia najemcom także szkolenie organizowane wspólnie z działem zrównoważonego rozwoju. Dzięki niemu pracownicy najemców poznają m.in. szczegóły rozwiązań zastosowanych w ich budynku i uczą się odpowiednio z nich korzystać. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie parametrów zrównoważonych budynków, które realizuje Skanska Property Poland i zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko, jednocześnie zwiększając komfort użytkowania przestrzeni biurowej.