c

Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie uruchomiona

Press release 21.04.2015 13:30 CET

Zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie. Dzięki zrealizowanym przez Skanska pracom gmina zyskała nowoczesny obiekt o wysokiej efektywności oczyszczania. Po modernizacji przepustowość oczyszczalni wynosi 5,7 tys. m sześc. na dobę. 

Przebudowywana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie

Pochodzący z początku lat 80-tych zakład został rozbudowany - powstał nowy ciąg oczyszczania ścieków, zaadaptowano też istniejące obiekty do nowego systemu oczyszczania ścieków. Prace prowadzone były przez Skanska od sierpnia 2013 r. na zlecenie spółki Wodociągi Jędrzejowskie. Wartość kontraktu to ponad 18 mln zł netto.

W ramach kontraktu Skanska zbudowała reaktor biologiczny, osadniki wtórne, piaskownik wirowy, a także budynki techniczne, w których została zlokalizowana większość urządzeń oczyszczalni.

- Przebudowaliśmy cześć mechaniczną i biologiczną systemu oczyszczania ścieków dzięki czemu oczyszczalnia uzyskała nowoczesny system sterownia i automatyki - mówi Sebastian Swół, Menadżer Projektu, Skanska. - Część mechaniczna oczyszczalni zyskała komorę rozdziału, komorę dopływową, piaskownik wirowy, budynek separacji piasku oraz punkt zlewny ścieków dowożonych - wymienia Sebastian Swół.

Skanska przebudowała także pompownię I-go stopnia znajdującą się w odległości 1 km od oczyszczalni. Niewielkiej przebudowie uległy rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki z pompowni.

Nowoczesne rozwiązania
Skanska w ramach projektu zaopatrzyła nowy obiekt m.in. w system zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych operatora oczyszczalni, układ przepływu pozwalający na przyjęcie maksymalnych dopływów ścieków oraz w elementy automatyki i sterowania.

- Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoli na bardzo szybką reakcję na wszelkie zakłócenia oraz korektę technologiczną - wyjaśnia Menadżer Projektu. - Do rozbudowy wykorzystaliśmy wysokiej klasy materiały budowlane, wyposażenie technologiczne oraz konstrukcję budowlaną - dodaje.

Nowe rozwiązania pozwolą na uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych wymaganych przepisami, a tym samym spełnienie przepisów ochrony środowiska.

Wyzwania na budowie
Szczególnym wyzwaniem dla całego zespołu Skanska była realizacja robót z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni. Przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a potem rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia ścieków była w stałej eksploatacji przez użytkownika - mówi Maciej Piecuch, Kierownik Budowy, Skanska.

Obiekt był poprzednio modernizowany 18 lat temu i wymagał całkowitej zmiany technologii oczyszczania ścieków na bazie osadu czynnego.

- Prace rozpoczęliśmy od stopniowego wyburzania obiektów starej oczyszczalni i zastępowaniem ich nowymi, tak aby proces oczyszczania ścieków nie został przerwany - mówi Kierownik Budowy.

Korzyści dla regionu i mieszkańców
Dzięki przeprowadzonej inwestycji gmina Jędrzejów zyskała oczyszczalnię, która będzie w stanie oczyszczać ścieki zgodnie z wymaganymi parametrami oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zarówno obecnym mieszkańcom, jak i przyszłym pokoleniom.

Nowoczesne rozwiązania, zastosowane w obiekcie uporządkowały gospodarkę osadową oczyszczalni, co pozwoli racjonalnej gospodarować odpadami w regionie.

Realizacja tej skomplikowanej i ważnej dla miasta inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nasze doświadczenie
Skanska ma długoletnie doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotychczas rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy m.in.: oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze, Tychach, Myślenicach, Baranowie Sandomierskim i Nałęczowie oraz wybudowaliśmy oczyszczalnie w Mielcu, Zagórzu, Nowym Dworze Mazowieckim, Ostrowcu Świętokrzyskim i Izabelinie. Rozbudowaliśmy przemysłową oczyszczalnię ścieków dla browaru Carlsberg w Brzesku, a w Tarnobrzegu odbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków zniszczoną w trakcie powodzi w 2010 roku. Tego typu obiekty wykonaliśmy też w Skawinie, Skarżysku Kamiennej, Nowej Wsi k. Rzeszowa i Czarnej Łańcuckiej. Firma jest również wykonawcą składowisk i sortowni odpadów, m.in. w Bielsku-Białej Lipnik. Obecnie prowadzimy prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Rykach, Zawierzbie i Mosinie.

Skanska w regionie
Modernizacja oczyszczalni w Jędrzejowie to kolejna inwestycja zrealizowana przez Skanska na terenie województwa świętokrzyskiego. Do największych w regionie inwestycji zrealizowanych w ostatnim roku przez Skanska zaliczyć można
m.in. modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce, przebudowę DW nr 764 w Staszowie, budowę Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych w Kielcach, budowę CH Galardia w Starachowicach, przebudowę i rewitalizację stacji kolejowej Żelisławice i linii kolejowej oraz budowę ul. Bażantowej w Bilczy. Trwa natomiast budowa wiaduktu Centralnej Magistrali Kolejowej we Włoszczowej, budowa i rozbudowa zespołu mostów na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego wraz z parkingiem w Kielcach, budowa zakładu produkcyjnego Premix w Połańcu, przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Partyzantów, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego w Jędrzejowie, remont ul. Jabłoniowej i Jaśminowej w Busku-Zdroju oraz przebudowa DW nr 707 relacji Pińczów-Busko-Zdrój – ul. Bohaterów Warszawy.