c

Trwają prace na budowie dojazdów do PKM w Gdańsku

Press release 27.04.2015 14:05 CET

Jeszcze tylko 5 miesięcy pozostało do zakończenia budowy dojazdów do przystanków PKM Jasień i PKM Kiełpinek. W tym czasie powstanie także nowa infrastruktura zlokalizowana wokół PKM Brętowo.

Download file

Kontrakt, którego wartość opiewa na ponad 29,5 mln PLN zł netto jest realizowany przez firmę Skanska. Inwestycja stanowi część Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Po zakończeniu prac powstanie całkowicie nowa infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Projekt przewiduje m.in. wykonanie dróg, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie ma za zadanie usprawnić komunikację i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Zaawansowanie prac
Dojazd do przystanku PKM Jasień
Zakres prac budowlanych w ramach pierwszej części zadania obejmuje rejon Jasienia. Prace polegają na wykonaniu dojazdu do przystanku oraz budowie węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.
- Obecnie zaawansowanie robót budowlanych szacujemy na około 70 %. Do tego momentu powstał już wiadukt drogowy nad dojazdem do rodzinnych ogródków działkowych, mur oporowy w ciągu ulicy Myśliwskiej i Gronostajowej. W znaczącej większość przeprowadziliśmy także działania związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, oświetlenia i usunięcia kolizji energetycznej średniego napięcia. Przez cały czas prowadzimy prace związane z wykonaniem dróg, zjazdów i chodników – mówi Łukasz Kaźmierczak, Kierownik Budowy, Skanska.

Po zakończeniu realizacji powstaną drogi dojazdowe do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień, a także droga do zbiornika retencyjnego Jasień oraz podłączenie ul. Myśliwskiej i ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM. Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych dojazdów do ogródków działkowych, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych. Ponadto okolica się zazieleni – we wrześniu pojawią się nowe drzewa, krzewy i trawy ozdobne.

PKM Kiełpinek

- W tej części zadania m.in. prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej są już prawie na ukończeniu. Wykonaliśmy również część drogi, na jednej połowie jezdni na odcinku od ul. Kartuskiej do wiaduktu PKM. W najbliższym czasie ułożona zostanie jej ostatnia, wierzchnia warstwa – komentuje Łukasz Kaźmierczak, Kierownik Budowy, Skanska. Obecnie trwają również prace w zakresie nowych chodników oraz zjazdów. Oprócz dróg i pętli autobusowej, okolica zostanie mzagospodarowana w rośliny, chodniki, ścieżki rowerowe, schody terenowe, a także parkingi. Ulice zostaną oświetlone.

Węzeł integracyjny przystanku PKM Brętowo
Ostatnia, trzecia część zadania przewiduje prace związane z budową węzła integracyjnego dla przystanku PKM Brętowo. Roboty te swoim zakresem obejmują m.in. budowę drogi manewrowej, parkingu dla 17 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także nasadzenia zieleni.

Kolejne miesiące
Obecnie w ramach prac prowadzonych na wszystkich częściach projektu – PKM Kiełpinek, PKM Jasień i PKM Brętowo, do wykonania pozostała jeszcze część robót nawierzchniowych, instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. bariery, balustrady), ustawienie wiat przystankowych, wiat rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Ostatni etap stanowić będą nasadzenia drzew, krzewów i traw.

Pobierz