Skanska w Polsce
c

Trwają prace na budowie dojazdów do PKM w Gdańsku

Press release 27.04.2015 14:05 CET

Jeszcze tylko 5 miesięcy pozostało do zakończenia budowy dojazdów do przystanków PKM Jasień i PKM Kiełpinek. W tym czasie powstanie także nowa infrastruktura zlokalizowana wokół PKM Brętowo.

C:\Users\wilinskap\Desktop\PKM - Jasień

Kontrakt, którego wartość opiewa na ponad 29,5 mln PLN zł netto jest realizowany przez firmę Skanska. Inwestycja stanowi część Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Po zakończeniu prac powstanie całkowicie nowa infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Projekt przewiduje m.in. wykonanie dróg, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie ma za zadanie usprawnić komunikację i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Zaawansowanie prac
Dojazd do przystanku PKM Jasień
Zakres prac budowlanych w ramach pierwszej części zadania obejmuje rejon Jasienia. Prace polegają na wykonaniu dojazdu do przystanku oraz budowie węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.
- Obecnie zaawansowanie robót budowlanych szacujemy na około 70 %. Do tego momentu powstał już wiadukt drogowy nad dojazdem do rodzinnych ogródków działkowych, mur oporowy w ciągu ulicy Myśliwskiej i Gronostajowej. W znaczącej większość przeprowadziliśmy także działania związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, oświetlenia i usunięcia kolizji energetycznej średniego napięcia. Przez cały czas prowadzimy prace związane z wykonaniem dróg, zjazdów i chodników – mówi Łukasz Kaźmierczak, Kierownik Budowy, Skanska.

Po zakończeniu realizacji powstaną drogi dojazdowe do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień, a także droga do zbiornika retencyjnego Jasień oraz podłączenie ul. Myśliwskiej i ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM. Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych dojazdów do ogródków działkowych, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych. Ponadto okolica się zazieleni – we wrześniu pojawią się nowe drzewa, krzewy i trawy ozdobne.

PKM Kiełpinek

- W tej części zadania m.in. prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej są już prawie na ukończeniu. Wykonaliśmy również część drogi, na jednej połowie jezdni na odcinku od ul. Kartuskiej do wiaduktu PKM. W najbliższym czasie ułożona zostanie jej ostatnia, wierzchnia warstwa – komentuje Łukasz Kaźmierczak, Kierownik Budowy, Skanska. Obecnie trwają również prace w zakresie nowych chodników oraz zjazdów. Oprócz dróg i pętli autobusowej, okolica zostanie mzagospodarowana w rośliny, chodniki, ścieżki rowerowe, schody terenowe, a także parkingi. Ulice zostaną oświetlone.

Węzeł integracyjny przystanku PKM Brętowo
Ostatnia, trzecia część zadania przewiduje prace związane z budową węzła integracyjnego dla przystanku PKM Brętowo. Roboty te swoim zakresem obejmują m.in. budowę drogi manewrowej, parkingu dla 17 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także nasadzenia zieleni.

Kolejne miesiące
Obecnie w ramach prac prowadzonych na wszystkich częściach projektu – PKM Kiełpinek, PKM Jasień i PKM Brętowo, do wykonania pozostała jeszcze część robót nawierzchniowych, instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. bariery, balustrady), ustawienie wiat przystankowych, wiat rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Ostatni etap stanowić będą nasadzenia drzew, krzewów i traw.