c

Betonowanie na moście w Ostrowcu Świętokrzyskim

Press release 30.04.2015 07:00 CET

Wczoraj odbyło się betonowanie kap chodnikowych na moście w ciągu ulicy Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prace trwały nieprzerwalnie 4 godziny. Łącznie do betonowania zużyto 62 m sześc. betonu o masie ponad 160 ton.

Betonowanie kap chodnikowych na moście na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W ramach drugiego etapu remontu mostu betonowaliśmy kapy chodnikowe po prawej stronie obiektu - mówi Arkadiusz Frączek, Inżynier Budowy, Skanska.

- Cały proces trwał ok. 4 godzin, natomiast czas wiązania betonu wyniósł kolejne 3-4 godziny. Po związaniu betonu wykonaliśmy z żywicy epoksydowej warstwę podkładową nawierzchni kap chodnikowych. Dzięki temu nawierzchnia nabierze właściwości antypoślizgowych – wyjaśnia Inżynier Budowy.

Do wykonania robót Skanska użyła pompy do betonu o wysięgu 42 mb. W betonowaniu uczestniczyło 11 pracowników.

Beton zbadany laboratoryjnie
Beton, który został wykorzystany do wykonania prac, Skanska poddała badaniu konsystencji i zawartości powietrza w betonie. Pobraliśmy również próbki do badań wytrzymałości na ściskanie betonu, mrozoodporności, wodoszczelności oraz nasiąkliwości – komentuje Arkadiusz Frączek. – Takie badania są niezbędne. Dzięki nim mamy kontrolę nad właściwymi parametrami i odpowiednią jakością wbudowywanej mieszanki betonowej.

Wyzwania
Prowadzenie prac wymagało przestrzegania rygorów technologicznych. Ponieważ beton szybko wiąże, prace musiały być przeprowadzone bardzo sprawnie. Dodatkowym wyzwaniem było prowadzenie robót przy utrzymaniu ciągłości ruchu na moście zarówno dla kierowców, jak i rowerzystów i pieszych.

Co jeszcze przed nami?
Prace prowadzone w najbliższym czasie związane będą z montażem wyposażenia obiektu mostowego po prawej stronie. Będą to bariery ochronne, balustrady i maszty oświetleniowe.

Skanska wykona również izolację płyty pomostu z papy termozgrzewalnej, warstwę ochronną izolacji z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego po prawej stronie obiektu. Kolejne etapy robót obejmują drogowe warstwy nawierzchni na ul. Żabiej oraz na dojazdach do obiektu. Spółka zadba też o docelowe nawierzchnie kap chodnikowych z żywic epoksydowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego obiektu i podpór poprzez pokrycie ich powłokami malarskimi.

Prace związane z rozbudową mostu na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone są od połowy października 2014 r. na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego. Wykonawcą inwestycji jest Skanska. Wartość kontraktu to ponad 1,8 mln netto.