c

Próby obciążeniowe na Moście Brdowskim

Press release 07.05.2015 10:30 CET

Przez najbliższe dwa dni, 7 i 8 maja blisko 200-metrowy Most Brdowski przejdzie próby obciążeniowe. Konstrukcję będzie testować sześć samochodów ciężarowych o łącznej wadze ponad 228 ton!

Most Brdowski

- Rozpoczęcie prób obciążeniowych mostu oznacza, że finalizujemy pierwszą część projektu. W kolejnym etapie zbudowana zostanie droga łącząca most z infrastrukturą miasta. Jesienią każdy będzie miał możliwość wjazdu z ulicy Ludowej na wyspę Ostrów Brdowski – mówi Jan Domański, Menadżer Projektu z zarządzającej inwestycją spółki Mars Most Brdowski.

Próby obciążeniowe
W dzień poprzedzający docelowe próby obciążeniowe przeprowadzone zostały roboty przygotowawcze, polegające na montażu urządzeń pomiarowych na obiekcie. Wszystkie prace wykona specjalistyczna firma zewnętrzna.

Zakres badań podczas próbnego obciążenia obejmie:

•18 punktów pomiaru ugięć konstrukcji przęseł mostu,
•16 punktów pomiaru osiadań łożysk mostu,
•8 punktów pomiaru osiadań podpór,
•6 punktów pomiaru naprężeń konstrukcji mostu,
•15 punktów pomiaru przyspieszeń konstrukcji przęseł mostu.

Dzień pierwszy: próby statyczne
- Od samego rana prowadzone będą próby obciążeniowe most przy użyciu 6 samochodów ciężarowych z załadunkiem - mówi Łukasz Nowak, Kierownik Budowy, Skanska. W tym czasie na nową przeprawę na Odrze wjedzie jednocześnie 6 samochodów ciężarowych o łącznej wadze około 228 ton. Samochody użyte do badań muszą być w pełni sprawne technicznie. Przed badaniami wszystkie pojazdy zostaną zważone na legalizowanej wadze samochodowej. - Ciężarówki będą ustawiane w najbardziej newralgicznych miejscach, na każdym przęśle osobno, zgodnie ze schematem przewidzianym w projekcie. Za pomocą pomiarów geodezyjnych badane będzie ugięcie rzeczywiste mostu – wyjaśnia Mirosław Skrzecz, Dyrektor Operacyjny Mars Most Brdowski.

Dzień drugi: próby dynamiczne
8 maja, w piątek, do prób dynamicznych zaangażowane zostaną dwa samochody ciężarowe z załadunkiem. Pojazdy będą przejeżdżać  po moście z określoną prędkością. Dodatkowo, ich zadaniem będzie przejazd przez sztuczną przeszkodę o wysokości 10 cm oraz przetestowanie, jak zachowa się konstrukcja podczas gwałtownego hamowania. Wyniki pomiarów będą znane za około 1- 2 tygodni.

Nowe przestrzenie Szczecina
Położona w centralnej części Szczecina wyspa Ostrów Brdowski obecnie nie posiada połączenia drogowego z częścią lądową miasta. Łączność utrzymywana jest wyłącznie poprzez promy, co stwarza różnorodne ograniczenia. Realizowany projekt pozwoli na skomunikowanie wyspy z lądem. W perspektywie inwestycja przyśpieszy rozwój terenów postoczniowych oraz pomoże zwiększyć zatrudnienie w tym rejonie. Harmonogram całościowego projektu zakłada, że wszystkie prace zostaną zakończone do września 2015 r.

Most Brdowski
Zakres projektu budowy nowego połączenia mostowego objął przede wszystkim wykonanie ponad 197-metrowego mostu, przeprowadzenie robót drogowych, a także prac elektrycznych. Skanska – generalny wykonawca inwestycji, odpowiadała również za wykonanie kanalizacji deszczowej. Odwodnienie pasa drogowego zostało zaprojektowane za pomocą szczelnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi. Każdy z wpustów został wyposażony w kosze oraz osadniki, w których zatrzymane zostaną piasek i inne drobne elementy niesione przez wody opadowe. Dodatkowo, dzięki studniom betonowym zlokalizowanym na końcach kanalizacji możliwe będzie odebranie wód pochodzących z obiektu mostowego.

Konstrukcja mostu została zagospodarowana w dwa pasy drogowe oraz chodnik. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 2583 m2 , a jego wysokość blisko 9 metrów.

Projekt „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.3. Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin).

 

Pobierz