c

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa

Press release 18.05.2015 09:00 CET

Trwają prace związane z budową drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa. Skanska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zrealizuje zadanie do sierpnia 2015 roku. Wartość inwestycji to blisko 10,3 mln zł brutto.

DW 981

Do Berdechowa przez Bobową 
20 maja br. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która spowoduje zamknięcie drogi gminnej do miejscowości Berdechów. Możliwość przejazdu będzie zapewniona zgodnie z przewidzianym w projekcie objazdem przez miejscowość Bobowa.
- Dołożymy wszelkich starań, aby niedogodności związane z prowadzonymi pracami były dla kierowców i mieszkańców jak najmniej odczuwalne – mówi Rafał Nosek, Kierownik Budowy, Skanska. - Liczymy na wyrozumiałość i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie oraz dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.
Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez cały okres realizacji prac, czyli do sierpnia br.

Zakres prac
Roboty na ww. odcinku obejmują m.in. budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę nawierzchni obwodnicy, przebudowę drogi gminnej, budowę, przebudowę oraz rozbiórkę zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg dojazdowych. W wyniku realizacji powstaną nowe chodniki oraz zatoki autobusowe wraz z przystankami.

Skanska odpowiada za budowę rowów przydrożnych, umocnienie skarp, wycinkę drzew i krzewów, budowę przepustów pod drogą oraz w ciągu rowów drogowych.
W ramach inwestycji zostanie także przebudowana sieć odwodnienia i uzbrojenia terenu w tym sieć: teletechniczna i elektryczna SN. Stworzone zostaną również zestawy podczyszczające dla wód opadowych. - Zakończyliśmy przezbrojenia terenu i kończymy wykonanie nasypów. Prowadzone są roboty brukarskie i przygotowujemy się do robót bitumicznych. Trwają także prace konserwatorskie w związku z planowanym przeniesieniem kapliczki, której obecna lokalizacja koliduje z planowaną inwestycją - informuje Rafał Nosek.

Skanska w Małopolsce
Od wielu lat na terenie województwa małopolskiego Skanska realizuje inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Firma wybudowała Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Skawiński Obszar Gospodarczy-Park Technologiczny, wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach, most kolejowy w Dąbrówce i we Florynce. W chwili obecnej trwa m.in. rozbudowa ulic: Reduta, Cybulskiego czy al. Pokoju w Krakowie, powstaje droga łącząca węzeł Rybitwy z drogą powiatową NR 2039, kładka dla pieszych w Gaju, łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej oraz połączenie drogi wojewódzkiej nr 780 z południową obwodnicą Krakowa-Węzeł Mirowski. Inne inwestycje w trakcie realizacji to także biurowiec Axis w Krakowie oraz zbiorniki Bieżanów i Świnna Poręba.

Pobierz