c

Pokaz ratownictwa na budowie DW nr 808 Łuków-Serokomla-Kock

Press release 25.05.2015 07:00 CET

W dniu 22 maja na budowie DW nr 808 Łuków-Serokomla-Kock odbył się pokaz dotyczący ratownictwa w wypadkach drogowych. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach II edycji Tygodnia Bezpieczeństwa.

Pokaz dotyczący ratownictwa w wypadkach drogowych na budowie DW nr 808 Łuków-Serokomla-Kock.

- Przebudowywana przez nas droga jest drogą wojewódzką, po której pojazdy poruszają się z dużą prędkością. Wszystkie roboty drogowe na tej inwestycji wykonujemy przy zachowaniu ciągłości ruchu pojazdów – mówi Magdalena Szeląg, Specjalista ds. BHP, Skanska. - Prace pod ruchem wymagają szczególnej ostrożności i uwagi przez cały czas realizacji kontraktu – dodaje.

Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
Podjęte w ramach pokazu działania miały na celu zwiększenie świadomości wśród pracowników budowy nt. ratownictwa w wypadkach drogowych. Pracownicy mogli utrwalić sobie więdzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych oraz sposobu zawiadamiania właściwych służb ratunkowych takich jak Straż Pożarna czy Policja.

- Szczególną uwagę zwróciliśmy na prawidłowe zabezpieczenie miejsca wypadku oraz metody postępowania w sytuacji kiedy następuje zagrożenia dla zdrowia lub życia poszkodowanych - komentuje Magdalena Szeląg. - Zobaczyliśmy też sytuacje kiedy konieczne jest wstrzymania się od działania ratunkowego, ponieważ pomoc może stworzyć zagrożenie dla życia ratującego – dodaje Specjalista ds. BHP.

Podczas pokazu szeroko omówiony został również temat zmniejszania potencjalnych zagrożeń.

Ćwiczenia i pokaz przeprowadzone zostały przez Brygadę Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie. Na specjalne zaproszenie Skanska gośćmi pokazu byli Policjanci Ruchu Drogowego Policji w Łukowie.

Tydzień Bezpieczeństwa
W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa trwał od 18 do 24 maja. To już druga edycja tego wydarzenia. Na setkach budów w całej Polsce odbyły się pokazy sprzętu i środków ochrony indywidualnej, warsztaty stanowiskowe, seminaria dotyczące ochrony zdrowia, spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz pokazy z udziałem straży pożarnej.

To największe na polskim rynku przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem pracy, którego organizatorem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa. W tym roku hasłem przewodnim tej inicjatywy jest „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”.

Obecnie do Porozumienia należy 10 firm budowlanych: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska, Unibep oraz Warbud.

Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają łącznie ponad 20 tys. pracowników i realizują kontrakty na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, którzy stanowią do 70 proc. sił realizujących daną inwestycję.

W Grupie Skanska Tydzień Bezpieczeństwa organizowany jest w tym roku już po raz 11. 

O inwestycji
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100 trwa od maja 2015 r. Prace wykonuje Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Wartość kontraktu to niemal 25 mln zł netto.

W zakresie umowy Skanska dokona przebudowy nawierzchni drogi, przepustów pod koroną drogi, dwóch mostów oraz zbuduje kanalizację deszczową i teletechniczną – wymienia Piotr Szeląg, Menadżer Projektu, Skanska. - Zbudujemy też ciągi piesze i rowerowe w miejscowościach Świderki oraz Wojcieszków – dodaje.

- Za nami już roboty przygotowawcze polegające m.in. na wykonaniu część podbudowy drogi na poszerzeniach – komentuje Piotr Szeląg. - Obecnie trwają prace związane z wykonaniem poszerzenia drogi, budową tymczasowych mostów oraz przebudowa przepustów pod koroną drogi – relacjonuje Kierownik Budowy. - Przed nami jeszcze m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej i teletechnicznej oraz roboty drogowe związane z pełną rozbiórką starej drogi oraz wykonaniem nowej konstrukcji – dodaje.

Korzyści z przebudowy drogi będą znaczące. Kierowcy będą mogli korzystać z nowej nawierzchni, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo jazdy. Mieszkańcy zyskają nowe chodniki, zaś miłośnicy jednośladów nowe ścieżki rowerowe.