c

Skanska podpisała Kartę Różnorodności

Press release 25.05.2015 11:05 CET

W piątek, 22 maja, w trakcie II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności miało miejsce uroczyste podpisanie przez Skanska Karty Różnorodności. Dokument, promowany przez Komisję Europejską, zobowiązuje do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, realizowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te aktywności. 

1

Podpisy na Karcie Różnorodności w imieniu Skanska złożyli Krzysztof Andrulewicz, Prezes Zarządu Skanska S.A. oraz Małgorzata Turek, Dyrektor Operacyjna Skanska Property Poland. Oprócz Skanska Kartę Różnorodności sygnowały także firmy: General Electric Company Polska, Instytutu Lotnictwa, Polpharma oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Karta Różnorodności to dokument, którego nadrzędnym celem jest wzrost znaczenia zarządzania różnorodnością w firmie.

- W Skanska staramy się tworzyć środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany, doceniany i ma możliwość ciągłego rozwijania swoich umiejętności bez względu na poglądy, płeć, narodowość czy wiek– mówi Prezes Krzysztof Andrulewicz. - Poprzez podpisanie „Karty Różnorodności” chcemy podkreślić, jak ważne jest dla nas równe traktowanie wszystkich ludzi, także w miejscu pracy. Doceniamy wiedzę, doświadczenie i perspektywę, jakie zapewnia różnorodne środowisko pracy. Cieszymy się, że dołączamy do grona organizacji, które swoją postawą zmieniają świat na lepsze.

Implementacja zawartych w Karcie zasad stanowi odpowiedź na obserwowane w dzisiejszych czasach zmiany społeczne, kulturowe i demograficzne, które wpływają na konieczność szerszego spojrzenia na problematykę związaną z zarządzaniem zespołem pracowników.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu potrzebujemy ludzi o różnych światopoglądach, wykształceniu, patrzących na świat z własnego punktu widzenia - podkreśla Katarzyna Zawodna, Prezes Skanska Property Poland. Mając zróżnicowane środowisko pracy jesteśmy w stanie lepiej rozumieć naszych klientów i elastycznie reagować na ich potrzeby. Dzisiaj, z dniem podpisania Karty Różnorodności, podkreślamy to, co jest dla nas najważniejsze, czyli nasi pracownicy oraz zapewnienie im najlepszych warunków do pracy i rozwoju. Atrakcyjne środowisko do codziennych działań i atmosfera sprzyjająca wymianie poglądów to elementy, które są podstawą pracy w Skanska. Będąc otwartym na innych możemy się wzajemnie inspirować, więc zachęcam wszystkich do szanowania i wspierania różnorodności.

Karta Różnorodności zwraca uwagę na konieczność dostrzegania, akceptowania i promowania różnic występujących między pracownikami oraz wykorzystywania ich do stworzenia takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba będzie się czuła szanowana i doceniana. Podpisanie Karty Różnorodności w Polsce jest dobrowolne i bezpłatne.

Karta Różnorodności
Dokument stanowi międzynarodową inicjatywę realizowaną w takich krajach Unii Europejskiej, jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg. Jest promowany przez Komisję Europejską. Organizacje, które zdecydują się na jego podpisanie, zobowiązuje do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i promocji różnorodności. Wyraża także gotowość firmy do angażowania pracowników, partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r.

Koordynator projektu Karta Różnorodności
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum jest zarazem rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Podejmuje liczne inicjatywy umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.


Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl

Pobierz