c

Pokazy bezpieczeństwa na budowie mostu przez Kanał Bydgoski

Press release 25.05.2015 09:00 CET

We wtorek, 19 maja, na realizowanej przez Skanska inwestycji „Budowa mostu przez Kanał Bydgoski wraz z przebudową Węzła Zachodniego” odbyły się pokazy bezpiecznej pracy pod ruchem i na wysokości. Spotkanie miało miejsce w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, które Skanska organizowała już po raz 11 na swoich inwestycjach na całym świecie!  

 

Prezes Skanska S.A., Krzysztof Andrulewicz prezentuje szelki bezpieczeństwa

We wtorek 19 maja, w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, na budowie mostu na Kanale Bydgoskim pracownicy mieli okazję uczestniczyć w pokazach poświęconych bezpiecznej pracy. Pierwszy dotyczył zabezpieczeń prac pod ruchem, a drugi środków ochrony indywidualnej, wykorzystywanych przy pracach na wysokości. Ponadto, przypomniano również o zagrożeniach wynikających z wykonywania tego typu czynności. Warto zaznaczyć, iż upadki z wysokości niosą ze sobą ryzyko ciężkich urazów bądź utraty życia, dlatego tak ważne jest, aby uświadamiać oraz informować pracowników o zagrożeniach, a także konieczności korzystania ze środków ochrony indywidualnej. W pokazach uczestniczył Prezes Skanska S.A. Krzysztof Andrulewicz wraz z Wiceprezes Katarzyną Skorupka- Podziewską.

Ćwiczenia i pokazy na budowach w całej Polsce W dniach 18 – 24 maja na setkach budów w całej Polsce odbyła się II edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. To największe na polskim rynku przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem pracy. W tym roku hasłem przewodnim tej inicjatywy było „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. Organizatorem było Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Obecnie do Porozumienia należy 10 firm budowlanych: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska, Unibep oraz Warbud. Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają łącznie ponad 20 tys. pracowników i realizują kontrakty na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, którzy stanowią do 70 proc. sił realizujących daną inwestycję.

Tydzień Bezpieczeństwa w Skanska
W Grupie Skanska Tydzień Bezpieczeństwa organizowany był w tym roku już po raz 11. W działaniach podejmowanych między 18 i 24 maja wzięło udział 58 tysięcy pracowników firmy na całym świecie oraz ponad 200 tysięcy podwykonawców, dostawców i partnerów biznesowych. To największa na świecie firmowa inicjatywa związana z bezpieczeństwem pracy. “Naszym celem jest zero wypadków. Aby go osiągnąć, konieczna jest współpraca z naszymi partnerami, podwykonawcami i innymi firmami z branży budowlanej. Nie możemy się zatrzymać do czasu, aż każdy, kto pracuje na naszych budowach, będzie każdego dnia mógł wrócić do domu cały i zdrowy” mówi Johan Karlström, Prezes Grupy Skanska. Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa na placach budów Skanska w Polsce zostały zorganizowane pokazy sprzętu i środków ochrony indywidualnej, warsztaty stanowiskowe, seminaria dotyczące ochrony zdrowia, spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz pokazy z udziałem straży pożarnej.

O inwestycji
W ramach inwestycji zostanie wybudowany most biegnący przez Kanał Bydgoski o szerokości niemal 17 m i długości 96 m. Przebudowany zostanie istniejący układ drogowy Węzła Zachodniego, w tym m.in. powstanie nowy odcinek ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80. Skanska wykona również odwodnienie układu drogowego o długości ok. 580 m wraz z zabudową studni deszczowych oraz wpustów betonowych deszczowych oraz przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia o długości ok. 250 mb. Ponadto usunie kolizje wod.-kan. W zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 150 mb wykona przejścia pod dnem Kanału Bydgoskiego dwoma rurami za pomocą przewiertu sterowanego. Przebudowana zostanie także magistrala wodociągowa na długości ok. 30 mb. Zostanie wykonana z rur z żeliwa sferoidalnego - jest to jeden z dwóch głównych przewodów wodociągowych zasilających mieszkańców „górnego tarasu” Bydgoszczy.

Kontrakt obejmuje również budowę i modernizację oświetlenia drogowego, w tym także oświetlenia na nowym moście oraz budowę sygnalizacji świetlnej. Powstaną także ścieżki rowerowe.

- Obecnie na budowie trwają parce związane z budową podpór mostu przez Kanał Bydgoski. Ponadto, w ramach przebudowy Węzła Zachodniego prowadzimy roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne i gazowe – mówi Michał Czubkowski, Kierownik Budowy, Skanska.

- Cieszymy się, że realizujemy kolejny etap tej strategicznej dla Bydgoszczy inwestycji – mówi Ryszard Aszyk, Dyrektor bydgoskiego oddziału Skanska. Po przebudowie węzła komunikacja w zachodniej części miasta znacznie się usprawni, co odczują przede wszystkim podróżujący do Bydgoszczy od strony Koszalina i Koronowa.