c

Powiat braniewski wkrótce zyska nowe ścieżki rowerowe

Press release 29.05.2015 14:00 CET

Od poniedziałku na terenie powiatu braniewskiego rozpoczną się prace nad budową nowych tras rowerowych. Blisko 3,5 km nowych ścieżek dla rowerzystów będzie gotowych do końca listopada br. Za realizację projektu odpowiada Skanska.

 

Download file

O inwestycji

W ramach przedsięwzięcia Skanska wykona blisko 3,5 km nowych ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą i oznakowaniem trasy. Realizacja projektu została podzielona na osiem etapów i będzie prowadzona odcinkowo. Prace potrwają do końca listopada. W trakcie ich wykonywania konieczne będzie czasowe wyłączenie z użytkowania chodników. W tym czasie wytyczone zostaną zastępcze ciągi piesze.

Pierwszy odcinek budowy, obejmie 123-metrową trasę wzdłuż chodnika między ul. Wodną i ul. Kromera w Braniewie. W tym miejscu powstanie nowa ścieżka rowerowa. Roboty realizowane w kolejnym etapie polegać będą na wykonaniu podjazdu dla rowerów na terenie Amfiteatru Miejskiego. Na trzecim odcinku, wzdłuż ul. Wałowej, Zielonej i Moniuszki zaplanowany został remont chodników. Podobnie, na kolejnym odcinku, obejmującym ul. Mokrą, wyremontowany zostanie chodnik. Modernizacja swoim zakresem obejmie także trasę przebiegającą po wale przeciwpowodziowym rzeki Lipówki. Kolejne prace prowadzone będą wzdłuż ul. Moniuszki i polegać będą na poszerzeniu istniejącego chodnika oraz budowie ponad 200-metrowej ścieżki rowerowej. Projekt przewiduje również prace na 800-metrowym fragmencie drogi między ul. Moniuszki poprzez ul. Łąkową do MOS. Inwestycja zakłada w tym miejscu wybudowanie ścieżki rowerowej z obrzeżami. Trasa ta przebiega po istniejącym śladzie drogi gruntowej pomiędzy ul. Moniuszki, terenami stadniny koni, ogródków działkowych oraz przy istniejącym chodniku wzdłuż rzeki Pasłęki. Na pozostałych etapach budowy wykonane zostaną prace nawierzchniowe, które obejmą drogę powiatową nr 1314N na odcinku Braniewo-Rogity i ul. Traugutta oraz remont chodnika ulicy Mokrej. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”.

Skanska w regionie

Aktualnie w województwie warmińsko-mazurskim Skanska realizuje ponad 60 projektów z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Do jej największych realizowanych obecnie projektów w regionie zalicza się wykonywana w Olsztynie budowa nowej linii tramwajowej. Równolegle jako generalny wykonawca, Skanska odpowiada m.in. za wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym, prace nawierzchniowe w Iławie oraz budowę ulic w Szczytnie.

Pobierz