Skanska w Polsce
c

Rusza remont dróg krajowych w powiecie szczecineckim

Press release 16.06.2015 08:35 CET

Do końca listopada wyremontowanych zostanie ponad 14 km dróg krajowych na odcinkach Gwda Mała-Biały Bór (DK-20) oraz Porost-Biały Bór (DK-25). Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach dwóch inwestycji, których generalnym wykonawcą jest Skanska. Ich łączna wartość wyniesie ponad 10,4 mln zł netto.

C:\Users\wilinskap\Desktop\droga

Będzie bezpieczniej
Remont obu odcinków nie tylko poprawi bezpieczeństwo jazdy, ale także wpłynie na jej komfort. Korzyści obejmą również okolicznych mieszkańców, którzy zyskają nowe chodniki, parking i zatoki autobusowe. Ponadto obie inwestycja przewidują wykonanie zjazdów do gospodarstw. - Stan nawierzchni obu dróg można określić jako zły. Na długości obu odcinków występują liczne spękania siatkowe z ubytkami nawierzchni oraz głębokie koleiny - mówi Krzysztof Mikiciuk, Menadżer Projektu, Skanska. W ramach remontu przewidziano wymianę całej konstrukcji jezdni. Najpierw sfrezowana zostanie istniejąca nawierzchnia. Następnie wykonana zostanie podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). Kolejne etapy realizacji zakładają ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej - ponad 6,5 km na odcinku DK-20 i ponad 7,8 km na odcinku DK-25. W ramach obu projektów wykonane zostaną pobocza oraz humusowanie skarp i rowów. Powstaną także nowe chodniki oraz pionowe i poziome oznakowanie dróg. - Prowadzone przez nas prace będą wiązały się niestety ze zmianami w organizacji ruchu (ruch wahadłowy). Dołożymy jednak wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla kierowców. Liczymy na ich zrozumienie. Remontujemy te odcinki właśnie dla nich – komentuje Krzysztof Mikiciuk.

Zielona firma
Do wykonania podbudowy nawierzchni, na projekcie wykorzystana zostanie wspomniana mieszanka MCE. Rozwinięcie skrótu oznacza mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną wykorzystywaną w procesie głębokiego recyklingu na zimno materiałów pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni, uzupełnionych o nowe kruszywo, emulsję asfaltową, cement i wodę. Po zagęszczeniu ciężkim walcem wibracyjnym materiał tworzy gotową warstwę konstrukcji drogowej (np. wyrównawczą lub podbudowę). Dzięki temu potencjalny odpad tworzy po obróbce nowy, trwały materiał budowlany. Stosowane przez Skanska metody wynikają z kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym przypadku poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. - Przez cały czas staramy się poszukiwać rozwiązań na wykorzystywanie surowców i materiałów, tak aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość – komentuje Krzysztof Mikiciuk.

Skanska w powiecie szczecineckim
Od wielu lat w regionie firma realizuje projekty zarówno z branży inżynieryjnej jak i budownictwa ogólnego. W minionych latach Skanska zakończyła w Szczecinku m.in. budowę Komendy Policji, a także remont ul. Waryńskiego. Skanska była również wykonawcą remontu DK-20 na odcinku Gwda Mała - Drzonowo, przebudowała drogę nr 172 na odcinku Radacz – Szczecinek oraz drogę nr 208 w miejscowości Wielin. Obecnie jest generalnym wykonawcą Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku.