c

Rusza remont dróg krajowych w powiecie szczecineckim

Press release 16.06.2015 08:35 CET

Do końca listopada wyremontowanych zostanie ponad 14 km dróg krajowych na odcinkach Gwda Mała-Biały Bór (DK-20) oraz Porost-Biały Bór (DK-25). Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach dwóch inwestycji, których generalnym wykonawcą jest Skanska. Ich łączna wartość wyniesie ponad 10,4 mln zł netto.

Download file

Będzie bezpieczniej
Remont obu odcinków nie tylko poprawi bezpieczeństwo jazdy, ale także wpłynie na jej komfort. Korzyści obejmą również okolicznych mieszkańców, którzy zyskają nowe chodniki, parking i zatoki autobusowe. Ponadto obie inwestycja przewidują wykonanie zjazdów do gospodarstw. - Stan nawierzchni obu dróg można określić jako zły. Na długości obu odcinków występują liczne spękania siatkowe z ubytkami nawierzchni oraz głębokie koleiny - mówi Krzysztof Mikiciuk, Menadżer Projektu, Skanska. W ramach remontu przewidziano wymianę całej konstrukcji jezdni. Najpierw sfrezowana zostanie istniejąca nawierzchnia. Następnie wykonana zostanie podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). Kolejne etapy realizacji zakładają ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej - ponad 6,5 km na odcinku DK-20 i ponad 7,8 km na odcinku DK-25. W ramach obu projektów wykonane zostaną pobocza oraz humusowanie skarp i rowów. Powstaną także nowe chodniki oraz pionowe i poziome oznakowanie dróg. - Prowadzone przez nas prace będą wiązały się niestety ze zmianami w organizacji ruchu (ruch wahadłowy). Dołożymy jednak wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla kierowców. Liczymy na ich zrozumienie. Remontujemy te odcinki właśnie dla nich – komentuje Krzysztof Mikiciuk.

Zielona firma
Do wykonania podbudowy nawierzchni, na projekcie wykorzystana zostanie wspomniana mieszanka MCE. Rozwinięcie skrótu oznacza mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną wykorzystywaną w procesie głębokiego recyklingu na zimno materiałów pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni, uzupełnionych o nowe kruszywo, emulsję asfaltową, cement i wodę. Po zagęszczeniu ciężkim walcem wibracyjnym materiał tworzy gotową warstwę konstrukcji drogowej (np. wyrównawczą lub podbudowę). Dzięki temu potencjalny odpad tworzy po obróbce nowy, trwały materiał budowlany. Stosowane przez Skanska metody wynikają z kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym przypadku poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. - Przez cały czas staramy się poszukiwać rozwiązań na wykorzystywanie surowców i materiałów, tak aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość – komentuje Krzysztof Mikiciuk.

Skanska w powiecie szczecineckim
Od wielu lat w regionie firma realizuje projekty zarówno z branży inżynieryjnej jak i budownictwa ogólnego. W minionych latach Skanska zakończyła w Szczecinku m.in. budowę Komendy Policji, a także remont ul. Waryńskiego. Skanska była również wykonawcą remontu DK-20 na odcinku Gwda Mała - Drzonowo, przebudowała drogę nr 172 na odcinku Radacz – Szczecinek oraz drogę nr 208 w miejscowości Wielin. Obecnie jest generalnym wykonawcą Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku.

Pobierz