c

Nowoczesny biurowiec ożywi zabytkową fabrykę w Łodzi

Press release 16.06.2015 17:50 CET

Znajdujące się przy ul. Jaracza 76/78 w Łodzi mury dawnej fabryki Wienera wbudowane zostaną w nowy gmach biurowca Comarch, giełdowej spółki, która jest producentem oprogramowania. Całość prac wykona Skanska pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2016 r.

Wizualizacja nowej siedziby Comarch w Łodzi

Dziś Skanska podpisała umowę z firmą Bonus Development Sp. z o. o. S.K.A. (spółka z Grupy Kapitałowej Comarch) na realizację inwestycji. Wartość kontraktu to 38,8 mln PLN netto.

Adaptacja dawnej fabryki Wienera
Wykonanie biurowca dla firmy Comarch to przedsięwzięcie na dużą skalę. W ramach umowy spółka wybuduje budynek biurowy wraz z parkingiem podziemnym. Przebudowy i adaptacji wymagać będzie również wzniesiony w okresie międzywojennym istniejący budynek pofabryczny. 

Ponieważ budynek wpisany jest do ewidencji zabytków prace prowadzone będą pod stałym nadzorem konserwatora zabytków.

Szklana elewacja, dekoracyjne wnętrza i ekorozwiązania
- Zabytkowy budynek połączymy z nowoczesnym biurowcem – mówi Sylwester Lewandowski, Menadżer Projektów, Skanska. – Zachowamy całą istniejącą konstrukcję w budynku, jednak w celu jej wzmocnienia wykonamy niezależną konstrukcjję żelbetową płyta-słup – wyjaśnia. - W nowym układzie istniejące stropy i słupy, po odczyszczeniu i uzupełnieniu, wykorzystane zostaną jako stały element dekoracyjny wnętrza.

Elewację budynku stanowić będzie wyważone zestawienie kątów prostych i krzywizn, co niewątpliwie nada dynamiki i stworzy bardzo ciekawą bryłę wpisaną w industrialną architekturę centrum Łodzi.

Zastosowanie konstrukcji o wysokim współczynniku izolacyjności termicznej w połączeniu ze szkleniem z funkcją kontroli przepływu promieniowania słonecznego, pozwoli na uzyskanie wskaźników w bilansie energetycznym budynku na bardzo dobrym poziomie.
Poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych elewacja i jej elementy zostaną odtworzone i utrzymane w charakterze industrialnym, przy zachowaniu parametrów techniczno-użytkowych.

Wkomponowanie nowoczesnego projektu w istniejącą kamienicę będzie nawiązywać do przemysłowego charakteru Łodzi.

W ramach przedsięwzięcia Skanska zgospodaruje też obszar wokół obiektu. Zbuduje chodniki, drogi, oświetlenie, ogrodzenie oraz elementy małej architektury. Pracownicy obiektu będą mogli również skorzystać z terenu zielonego, który Skanska wykona po wschodniej stronie działki.

Sale konferencyjne i biura
Obiekt będzie łączył funkcję konferencyjną i biurową. Strefa konferencyjna zlokalizowana będzie na pierwszych trzech kondygnacjach. Nad nimi będzie górowała wieża składająca się z dodatkowych sześciu kondygnacji biurowych. Na parterze, w przestrzeni rekreacyjnej zlokalizowane będzie bistro.

Główne wejście do budynku, a także zjazd z drogi publicznej na teren inwestycji wykonamy od strony ul. Jaracza – komentuje Paweł Oleksiewicz, Inżynier Budowy, Skanska. - Tutaj też stworzymy przedpole przed głównym wejściem z utwardzoną posadką granitową - dodaje. - Dodatkowo na dachu wykonamy nadbudówkę techniczną z zabudowanymi wentylatorowniami - kontynuuje.

Wyzwanie – zabytek
- Wyzwaniem dla nas będzie niewątpliwie praca na obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków oraz krótki termin realizacji – mówi Paweł Oleksiewicz ze Skanska.

Struktura ścian zewnętrznych, stan techniczny elementów stropu drewnianego, który wymaga zachowania, technologia wykonania stropu żelbetowego na istniejącym stropie drewnianym wymagać będą ogromnej wiedzy i doświadczenia.

- Aby sprostać tym wyzwaniom, skorzystamy z wieloletniego doświadczenia wyspecjalizowanej w tym zakresie kadry oraz właściwie zaprojektowanego harmonogramu prac – komentuje Inżynier Budowy.

Nowoczesna technologia CWS
Pracy ułatwiać nie będą również warunki gruntowe na terenie prowadzonej budowy (sączenie wód podziemnych). Sączenie wód gruntowych będzie wymagało zastosowania odwadniania dna wykopu.

- Ściany szczelinowe w granicy działki i bezpośrednio przy istniejącym budynku wykonamy w technologii CWS (Continuous Water Stop) – mówi Inżynier Budowy. - Dzięki temu, w fazie budowy, ścianki szczelinowe, w połączeniu z tymczasowymi kotwami gruntowymi, zabezpieczą stateczność wykopu. Ponadto przez zastosowanie wodoszczelnych połączeń w złączu CWS wyeliminuje na tych odcinkach sączenie się wód gruntowych do wykopu – wyjaśnia.

Inwestycja w liczbach:
• Powierzchnia działki 2 355 m kw.
• Powierzchnia zabudowy 1 285,18 m kw
• Powierzchnia całkowita 9 906,20 m kw.
• Powierzchnia netto 7 616,02 m kw.
• Kubatura brutto 30 426 m sześc.

Skanska i zabytki
Skanska od wielu lat realizuje inwestycje obejmujące rewitalizacje zabytkowych obiektów oraz obszarów, które znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Przy ścisłej współpracy z konserwatorami zabytków odnawia obiekty i przestrzenie publiczne. Przyczynia się tym samym do poprawy ich funkcjonalności oraz estetyki.
Spółka z sukcesem zmodernizowała Dwór Starościński w Leżajsku oraz obiekty należące do Muzeum – Zamku w Łańcucie, tj. Maneżu, Szklarni - Storczykarni oraz Kasyna Urzędniczego. W Krakowie odnowiła Kopiec Kościuszki i sąsiadujący z nim Fort „Kościuszko”, zaś w Kielcach zrewitalizowała obiekty powięzienne. We Wrocławiu przy ul. Rydygiera odbudowała kamienice z przełomu XIX i XX w. W Poznaniu wyremontowała XIX-wieczną Fabrykę Galanterii Metalowej „Pogamet” oraz wschodnie skrzydło poznańskiego Zamku. W Piotrkowie Trybunalskim przebudowała zabudowania XVII-wiecznego zespołu klasztornego Panien Dominikanek oraz zmodernizowała wybudowaną w 1907 r. Elektrociepłownię EC-1 Wschód w Łodzi. W doświadczenie firmy wpisany jest także remont pochodzącej z II połowy XIX w. Willi Radogoszcz wraz z Parkiem im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim oraz remont wzgórza zamkowego w Sochaczewie.

Skanska w regionie
W Łodzi od wielu lat z sukcesem działa jednostka Budownictwa Ogólnego Skanska realizująca projekty kubaturowe w woj. łódzkim. W ubiegłym roku zakończyła budowę m.in. Fabryki Sztuki w Łodzi, Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim oraz rewitalizację Zespołu pałacowo-parkowego w Poddębicach. W marcu br. portfolio firmy wzbogaciło się o kolejny zrealizowany projekt - Centrum przeładunkowe oraz oddział UPS w Strykowie. Wykorzystanie nowoczesnych technologii (BIM) pozwoliło sprostać wyzwaniu, jakim był krótki termin realizacji. Firma zakończyła również w tym roku rozbudowę biurowca dla firmy BSH w Łodzi.

Aktualnie oddział łódzki buduje m.in. proekologiczną siedzibę dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, remontuje jeden z najwyższych obiektów w Łodzi – Textilimpex, buduje fabrykę czekolady Barry Callebaut oraz Hotel Ambasador, przebudowuje budynek administracyjno-dydaktyczny dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poza stolicą metropolii firma realizuje również budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Szczercowie.

Z dniem 27 października 2014 r. Skanska powołała w Łodzi kolejny oddział - Oddział Budownictwa Inżynieryjnego, aby być bliżej realizowanych w tym regionie inwestycji z zakresu budowy dróg i mostów, budownictwa hydrotechnicznego oraz ochrony środowiska i kolejowego.

Do największych w regionie inwestycji inżynieryjnych zrealizowanych przez firmę należą m.in. budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) odcinek 9 (węzeł Wrocław) km 202+700 do km 204+000 w pobliżu Łodzi w gminach Rzgów i Tuszyn, budowę północnej obwodnicy Andrespola – etap I, budowę mostu na rzece Łupi i drogi łączącej ul. Łowicką z Waryńskiego w Skierniewicach. Wiosną br. Skanska zakończyła przebudowę ul. Jastarnia, ul. Pustynnej, ul. Uprawnej i ul. Gibalskiego w Łodzi. Trwa natomiast m.in. budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei w Piotrkowie Trybunalskim, budowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim, modernizacja dróg powiatowych w Łowiczu oraz przebudowa ul. Akacjowej w Okupie Małym.

Niebawem firma rozpocznie przebudowę ul. Przechodniej w Brzezinach. Start budowy poprzedzony został spotkaniem informacyjnym z mieszkańcami, którzy od dawna wyczekują inwestycji. Tematem rozmów były planowane utrudnienia związane z budową oraz poszczególne etapy prac.