c

Nowy budynek Prokuratury Rejonowej w Szczecinie

Press release 18.06.2015 17:00 CET

17 czerwca nastąpiło podpisanie umowy na realizację przebudowy budynku przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i centralnego archiwum jednostek prokuratury okręgu szczecińskiego. Kontakt został zawarty pomiędzy inwestorem, Prokuratorem Okręgowym w Szczecinie a generalnym wykonawcą, firmą Skanska. Na realizację projektu, którego wartość opiewa na blisko 13 mln zł netto, wykonawca ma 36 miesięcy.

Download file

Po zakończeniu inwestycji przebudowany obiekt pełnić będzie funkcję placówki Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód oraz archiwów, magazynów i pomieszczeń przystosowanych do działań pracowników instytucji.

Stare w nowym wydaniu
Budynek zlokalizowany przy ul. Żołnierskiej, wzniesiony został jeszcze przed wojną. Przez lata nieużytkowany wymaga teraz kapitalnego remontu. Chociaż projekt budowlany zakłada zachowanie istniejącej formy gmachu, to m.in. poprzez zastosowanie współczesnych detali nadany zostanie mu nowoczesny charakter. Pomieszczenia piwniczne zaadaptowane zostaną na magazyn dowodów rzeczowych, archiwa oraz pokoje dla osób zatrzymanych. Na parterze, przy wejściu, zlokalizowane zostaną pomieszczenia, w których przyjmowani będą interesanci, tj.: portiernia, poczekalnie oraz biuro podawcze. W placówce zagospodarowane zostaną także pokoje obsługi, sale przesłuchań oraz część archiwum. Pierwsze i drugie piętro budynku stanowić będą pomieszczenia wydziału dochodzeniowego i śledczego. Na poddaszu wybudowane zostaną m.in. pokoje informatyków i serwerownia, a obok nich, mająca pomieścić 110 osób sala konferencyjna. W ostatecznej formie obiekt złożony będzie z pięciu kondygnacji naziemnych oraz dwóch kondygnacji podziemnych. Jego całkowita kubatura wynosić będzie nieco ponad 20 tys. m sześć.

Budynek główny w liczbach
Długość: 67,10 m
Szerokość: 17,10m
Ilość kondygnacji nadziemnych: 5
Ilość kondygnacji podziemnych: 2
Wysokość: 20,36 m (od poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy)
Kubatura: 21 462,57 m sześć.
Powierzchnia zabudowy 1147,40 m kw.
Powierzchnia netto 4976,56 m kw.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Istotnym aspektem przebudowy budynku jest dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do głównego wejścia zapewni specjalny podnośnik hydrauliczny. Wewnątrz budynku zainstalowany zostanie natomiast dźwig do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, co umożliwi im dotarcie do każdej części obiektu.  

Pobierz