c

Autobusy już w nowej zajezdni na Bukówce

Press release 08.07.2015 11:45 CET

Pierwsza w Kielcach budowa typu „park and ride” nawiązująca do europejskiego modelu wyprowadzenia ruchu pojazdów z centrów miast jest już otwarta. Skanska, która była generalnym wykonawcą inwestycji, podpisała protokół odbioru końcowego i zakończyła tym samym budowę pętli autobusowej wraz z parkingiem przesiadkowym na kieleckiej Bukówce. Prace prowadzone były od października 2014 r. na zlecenie ZTM Kielce. Ich wartość wyniosła ponad 2,6 mln zł netto. 

Nowo wybudowana pętla na kieleckiej Bukówce

Ważna inwestycja dla Kielc
Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego na Bukówce w Kielcach wraz z budową parkingu przesiadkowego to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w Kielcach. Projekt objął rozbudowę i przebudowę ul. Wojska Polskiego (DW 764) na odcinku 223 m wraz z przebudową zatoki autobusowej, a także budową nowej zatoki autobusowej oraz pętli autobusowej z 12 miejscami postojowymi dla autobusów.

W ramach kontraktu Skanska wykonała również parking przesiadkowy w rejonie pętli na 35 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, drogę dojazdową do parkingu przesiadkowego, chodniki oraz pochylnie, a także parking dla rowerów.

Zakres prac, jaki wykonała spółka, to także budowa muru oporowego pomiędzy pętlą autobusową a parkingiem przesiadkowym, kanału deszczowego wraz z wpustami ściekowymi, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowa, kolidującej z nową inwestycją, infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej.

Nowa zieleń wokół pętli
- W Skanska zawsze realizujemy swoje projekty dokładając wszelkich starań, aby działać w zgodzie ze środowiskiem oraz potrzebami społeczeństwa. Szanujemy lokalne uwarunkowania i zawsze chętnie podejmujemy dialog z mieszkańcami – mówi Jacek Migała, Menadżer Projektu, Skanska. - Dlatego, w związku z koniecznością wycięcia drzew na potrzeby realizacji powierzonego nam zadania, wykonaliśmy szereg nasadzeń kompensacyjnych – wyjaśnia.

Projekt nasadzeń szaty roślinnej w obrębie inwestycji został dopasowany do projektowanego układu ciągów komunikacyjnych. W kompozycjach roślinnych spółka wykorzystała gatunki roślin odpornych na trudne warunki siedliskowe towarzyszące jezdniom.

- Ze względu na komunikacyjną funkcję pętli autobusowej wykonaliśmy niskie nasadzenia, które nie będą ograniczały widoczności. Sześć rabat z krzewami o geometrycznym układzie nawiązuje do układu jezdni i ścieżek. Rabaty wykonaliśmy w taki sposób, aby uzyskać kontrastowe zestawienie kolorystyczne, co dodatkowo będzie miłe dla oka - komentuje Menadżer Projektu.

Ponadto, w celu urozmaicenia kompozycji z krzewów, Skanska wykonała pojedyncze nasadzenia drzew w narożnikach rabat. Zasadziła dziewięć drzew takich gatunków jak: brzoza pożyteczna, głóg pośredni oraz jarząb pospolity.

Dodatkowo, na prośbę mieszkańców, spółka posadziła tuje wzdłuż bloku za pętlą.

Wyzwania na budowie
Jednym z wyzwań podczas realizacji kontraktu był niewątpliwie termin zakończenia okresu grzewczego, który determinował datę przełączenia gazu, demontaż starego gazociągu oraz przystąpienie do stabilizacji gruntu pod nową inwestycję.

- W tym roku najwcześniejszym możliwym terminem przełączenia gazu był 12 maja – mówi Wiktor Machynia, Kierownik Robót, Skanska. - Dopiero po wykonaniu powyższych robót mogliśmy przystąpić do ułożenia wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni postojowych (betonowych) dla autobusów – komentuje Kierownik Robót.

Wyzwaniem dla firmy było też prowadzenie prac na terenie wojskowym, gdzie występowały niezinwentaryzowane sieci podziemne, co do których nie było jednoznacznych informacji wskazujących na właścicieli sieci.

- Ponadto podczas robót ziemnych natrafiliśmy też na pocisk artyleryjski, w związku z czym niezbędne było przeszukanie reszty terenu celem dopuszczenia do dalszych prac – relacjonuje Kierownik Robót. Pocisk został zabezpieczony i przetransportowany przez saperów w bezpieczne miejsce.

Aby sprostać powyższym wyzwaniom, Skanska skorzystała z wieloletniego doświadczenia wyspecjalizowanej kadry. - W szczycie robót, który przypadł na maj br., na projekcie pracowało czterdzieści siedem osób. Poszczególne zakresy prac w tym czasie wykonywaliśmy przy użyciu pięciu koparek – relacjonuje Wiktor Machynia ze Skanska.

Zyskali przede wszystkim mieszkańcy
Korzyści z budowy pętli oraz parkingu są znaczące. Z obiektu mogą korzystać mieszkańcy Bukówki, pozostałej części Kielc oraz sąsiednich miejscowości. Poza miejscem dla autobusów do dyspozycji mieszkańców są nowe stojaki na rowery, wiaty przystankowe, toaleta, miejsca parkingowe, w tym również dla niepełnosprawnych osób, pochylnie wraz z poręczami dedykowane również osobom niepełnosprawnym – wymienia Kierownik Robót.

Bezpieczną komunikację między parkingiem a pętlą autobusową umożliwiają specjalnie wykonane schody terenowe oraz urządzenia zabezpieczające ruch, tj. bariery drogowe, wygrodzenia ciągów pieszych oraz poręcze przy schodach i pochylniach. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pieszych wybudowaliśmy również tzw. azyl na ul. Wojska Polskiego – mówi Wiktor Machynia. - To specjalne miejsce ułatwiające pieszym bezpieczne przekraczanie jezdni - wyjaśnia.

Ponadto odwodniliśmy chodnik wzdłuż ul. Wojska Polskiego dzięki czemu, po ulewnych deszczach, nie będzie już problemu z przejściem.

Dodatkowe korzyści dla okolicy
Realizując główną inwestycję, Skanska wykonała także szereg dodatkowych prac. Na prośbę mieszkańców pobliskich posesji spółka wykonała odwodnienie liniowe, które wzmocniło zabezpieczenie posesji położonych przy ul. Wojska Polskiego przed zalewaniem piwnic lub zawilgacaniem fundamentów domu.

- Połączyliśmy też stary chodnik wzdłuż ul. Wojska Polskiego z nowo wybudowanym i wykonaliśmy dodatkowe odwodnienie, wyremontowaliśmy nawierzchnię łączącą inwestycję z dojazdem do bloków przy ul. Wojska Polskiego, a także nawierzchnię ul. Berberysowej oraz ul. Dąbka, którą wcześniej odbywał się tymczasowy ruch autobusów – wymienia Kierownik Robót.

Skanska w regionie
Skanska jest wykonawcą wielu obiektów kubaturowych i drogowych w województwie świętokrzyskim. W tym roku spółka zakończyła realizację m.in. takich inwestycji jak: przebudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie, mostu na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także budowa Laboratorium Ośrodka Badań Mostów w Kielcach, filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Obecnie trwa przebudowa m.in. ulic łączących drogi powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Ożarowskiej w Sandomierzu, DW 728 Łopuszno – Małogoszcz, DW 767 (ul. Bohaterów Warszawy) relacji Pińczów – Busko-Zdrój, dróg gminnych w Jędrzejowie, drogi gminnej (ul. 11 Listopada) w Sandomierzu, modernizacja linii kolejowej nr 8 Skarżysko-Kamienna – Suchedniów oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym al. IX Wieków Kielc i ul. Sandomierskiej, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Źródłową w Kielcach.