c

Wkrótce poznański terminal PKP Cargo będzie znacznie większy

Press release 15.07.2015 14:33 CET

Ruszyła rozbudowa terminalu kontenerowego w Poznaniu Franowie. Po zakończeniu prac jego pojemność składowania zwiększy się o blisko 40 %. Inwestorem jest PKP CARGO, a generalnym wykonawcą firma Skanska. Całkowita wartość inwestycji wynosi 6,8 mln zł netto.

G:\DEP\Communication\95___Komunikacja_Zewnetrzna\30___Baza_kontraktów\2015\MF\Wielkopolskie\Terminal Cargo_Franowo\press tour_zdjecia\IMG_6310

Za sprawą rozbudowy terminal w Poznaniu Franowie zyska nowy plac manewrowo-składowy o powierzchni ponad 8 tys.m kw. Na nim będą składowane kontenery obsługiwane przez mobilną maszynę przeładunkową - podnośnik typu reachstacker, o maksymalnej masie całkowitej wraz z kontenerem 120 t. Jest to jedno z najcięższych urządzeń obsługujących składowiska kontenerowe. Dzięki inwestycji zdolność składowania terminalu wzrośnie z obecnych 1280 TEU* do blisko 1800 TEU. W przyszłości terminal będzie stanowić część Centrum Logistycznego w Poznaniu, świadczącego kompleksową obsługę logistyczną. - Przewozy kontenerów wyróżniają się na tle pozostałych grup towarów transportowanych koleją. W pierwszym kwartale 2015 roku kolejowe przewozy intermodalne w Polsce rosły w dwucyfrowym tempie. Spodziewamy się, że to długoterminowy trend. Stąd nasze inwestycje w ten segment rynku. Terminal w Franowie znajduje się na liście najważniejszych z nich – mówi Jacek Neska, prezes zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Płyta terminalu
Plac do przeładunku wielotonowych kontenerów musi spełniać odpowiednie normy – mówi Andrzej Drzewiecki, Kierownik Budowy, Skanska. - Konstrukcja płyty wraz z ulepszonym podłożem będzie miała grubość 138 cm. Fibrobetonową, dyblowaną nawierzchnię zbrojoną stalowym zbrojeniem rozproszonym wykonamy metodą ślizgową przy pomocy własnej układarki do betonu Wirtgen SP 500. Ponadto, na krawędziach nawierzchnię wzmocnimy siatkami stalowymi. Taka metoda realizacji płyty pozwoli uzyskać jej zdecydowanie większą wytrzymałość. Ponadto, w ramach inwestycji przebudowane zostaną drogi dojazdowe do istniejącego i rozbudowywanego terminalu kontenerowego i nowego placu manewrowo-składowego, rozbudowany zostanie system odwodnienia i kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej i p.poż. Powstaną także przejazdy kolejowe, a istniejące zostaną przebudowane. Przebudowę przejdą również m.in. kolizje elektroenergetyczne SN oraz kanalizacja kablowa sieci teletechnicznej.

Szybkie tempo
- Prace rozpoczęliśmy ponad miesiąc temu – mówi Andrzej Drzewiecki. - Wykonaliśmy m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni, zbiornika i studni p.poż., usunęliśmy humus z poboczy dróg i placu manewrowo-składowego, zakończyliśmy jego korytowanie. Obecnie prowadzimy roboty kanalizacyjne i wodociągowe, rozpoczęliśmy też już dostawę kruszyw na plac budowy. Do końca lipca planujemy sfinalizować roboty związane z budową wodociągu p. poż., zabezpieczenie teletechnicznej kanalizacji kablowej, przebudowę i zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych.

W sierpniu zakończymy roboty odwodnieniowe wraz z odwodnieniem liniowym remontowanego przejazdu kolejowego na torze 523, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie na drogach dojazdowych i placu manewrowo-składowym, ścianki oporowe placu.

Roboty zasadnicze związane z płytą terminalu, m.in.: wykonanie podbudów betonowych i nawierzchni fibrobetonowej na placu, wykonanie podbudów bitumicznych i warstwy ścieralnej na drogach dojazdowych, przejazdy kolejowe, oznakowanie pionowe i poziome przewidziane są na wrzesień - październik.

  - Obiekt będziemy przekazywać do użytkowania naszemu klientowi w pierwszej połowie grudnia -mówi Przemysław Moszczak, Menadżer Projektu, Skanska. - Na wykonanie całości inwestycji mamy więc jeszcze tylko 5 miesięcy, ale na prace budowlane tylko 3,5 miesiąca. Powinniśmy je zakończyć na koniec października, następnie opracować dokumentację powykonawczą, przeprowadzić procedurę odbiorową, by w połowie grudnia obiekt był gotowy do eksploatacji. Ponadto, prace prowadzimy na  terenie czynnego zakładu i funkcjonującego terminalu kontenerowego. Wymaga to od nas szczególnej dbałości o kwestie bezpieczeństwa zarówno pracowników budowy jak i użytkowników zakładu. Jestem przekonany, że precyzyjne zaplanowanie całego procesu budowy, doświadczona kadra i odpowiedni sprzęt pozwolą na ukończenie inwestycji w wyznaczonym terminie – dodaje Przemysław Moszczak.

 W systemie 3D
- Prace poprowadzimy przy wykorzystaniu systemów 3D, za sprawą których sterowanie maszynami odbywa się na podstawie trójwymiarowego modelowania robót – dodaje Andrzej Drzewiecki, Kierownik Budowy, Skanska. – Będzie to polegało na wykonaniu projektu wykonawczego w tzw. modelu 3D, który pozwoli odczytywać dane każdego punktu powstającego obiektu w układzie xyz. Zastosowanie sprzętu odczytującego te dane na maszynie np. na równiarce wpłynie na przyspieszenie jej pracy, zwiększenie jakości wykonywanych robót, precyzyjną kontrolę zużycia materiałów, a także ułatwi pracę operatora sprzętu.

Kluczowa inwestycja PKP Cargo
Terminal w Poznaniu Franowie jest jedną z kluczowych inwestycji PKP CARGO – lidera przewozów intermodalnych. Charakteryzuje go strategiczne położenie – niedaleko Poznania przecinają się dwa główne europejskie szlaki transportowe. Z tego względu w Franowie przeładowywane są kontenery przewożone wzdłuż osi wschód-zachód oraz północ-południe Europy. Dużą część obsługiwanych przewozów stanowią połączenia z trójmiejskimi portami. Z terminalu we Franowie pięć razy w tygodniu według stałego rozkładu kursuje pociąg operatorski do portu w Gdańsku.

- Cieszymy się niezmiernie, że jesteśmy generalnym wykonawcą tak ważnej realizacji dla PKP Cargo – mówi Przemysław Moszczak, Menadżer Projektu, Skanska. - Prowadzona obecnie rozbudowa terminalu jest kontynuacją pierwszej inwestycji, którą zakończyliśmy w grudniu 2013 roku, w tym samym miejscu. W 14 miesięcy wybudowaliśmy nowoczesny terminal kontenerowy o powierzchni 21,6 tys. m kw., 1,5 km torowiska, 1 000 m sieci wodociągowej i 1 300 m kanalizacji, oświetlenie oraz drogi dojazdowe.

Inwestycja w liczbach:
- Powierzchnia placu: ponad 8 000 m kw.
- Drogi dojazdowe: ok. 7 000 m kw.
- Rozbiórki nawierzchni: ok. 6 200 m kw.
- Roboty ziemne: ok. 12 500 m sześc.
- Masa mineralno-asfaltowa: ok. 2 500 ton
- Beton cementowy różnego typu: ok. 5 000 m sześc.
- Kruszywa do podbudów: ok. 11 000 ton

Wykonanych zostanie:
- Kanalizacja deszczowa: ponad 670 m
- Instalacja wodociągowa: 400 m
- Zabezpieczenie kanalizacji kablowej sieci teletechnicznej: ponad 100 m
- Ścianki oporowe: 700 m

*TEU jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp.

Zdjęcie: mobilna maszyna przeładunkowa - podnośnik typu reachstacker, o maksymalnej masie całkowitej wraz z kontenerem 120.