c

Dolne Miasto w Gdańsku wreszcie się zazieleniło!

Press release 27.07.2015 10:00 CET

Jedna z najstarszych i najpiękniejszych dzielnic Gdańska wreszcie zyskała nowe oblicze! Dolne Miasto, którego początki sięgają XVII wieku, inspiruje teraz do podróży w czasie niepowtarzalnymi kamienicami, zieloną aleją jarząbów szwedzkich i zrewitalizowanymi drogami. Nowe chodniki i ścieżki rowerowe zachęcają odwiedzających do odkrywania zakątków tego niezwykłego miejsca.

Dolne Miasto po rewitalizacji

Zrewitalizowane oblicze Dolnego Miasta uzyskano dzięki trwającym ponad 16 miesięcy pracom budowlanym w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu i przebudowa elementów budynków mieszkalnych, w obrębie pasów drogowych ulic: Łąkowej i Wróbla, Dolnej, Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Radnej i Toruńskiej”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Gdańsk, a generalnym wykonawcą firma Skanska. Wartość projektu wyniosła 19,8 mln zł netto.

Kompleksowa przebudowa
Realizacja projektu objęła reorganizację ruchu połączoną z wymianą nawierzchni jezdni i chodników. W obrębie północnego pasa ul. Łąkowej został utworzony ciąg pieszo-jezdno-rowerowy z miejscami parkingowymi,  podczas gdy główny ruch samochodowy od teraz odbywać się będzie w części południowej w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych zakładów przemysłowych. – W ramach zadania zmodernizowaliśmy sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej (868m) – mówi Anna Bystry, Menadżer Projektu, Skanska. - Wymieniona została również kanalizacja deszczowa licząca ponad 1,5 km. Dzięki inwestycji powstał aktywny system odprowadzający wody opadowe i gruntowe – dodaje.
Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji odtworzona została osobliwa aleja jarząbów szwedzkich z alejką pieszą biegnąca środkiem ul. Łąkowej i Wróblej, w którą wkomponowano małą architekturę i nowe oświetlenie uliczne. W jezdni północnej zachowane zostało torowisko tramwajowe, np. dla czasowych ekspozycji zabytkowego taboru. Ponadto remont objął przebudowę ulic: Łąkowej ok. 550 m, Wróblej ok.140 m, Dolnej ok. 270 m, Kieturakisa ok. 140 m, Śluza ok. 165 m, fragment Toruńskiej ok. 190 m, Kurzej ok. 100 m i  Radnej ok. 74 m.

Zrewitalizowane kamienice
Bardzo istotną dla mieszkańców część zadania stanowiły prace związane z przebudową elementów obiektów mieszkalnych. - Wyremontowaliśmy 17 budynków komunalnych i 14 wspólnotowych. Na mury fundamentów, do wysokości cokołów założona została izolacja przeciwwilgociowa i termiczna– mówi Anna Bystry. Zakończona przebudowa objęła również przyłącza i elementy wejść do budynków. Odnowionym kamienicom towarzyszą teraz nasadzone krzewy i drzewa – lipy drobnolistne oraz klony. Trawniki zdobią chodniki. Pojawiły się nowe ławki oraz stojaki na rowery.

Przeprowadzona przebudowa pozytywnie wpłynie zarówno na mieszkańców, jak i odwiedzających tę część Gdańska. Teraz rowerzyści mogą poruszać się nowymi ścieżkami, piesi spacerować zielonymi alejkami, a kierowcy korzystać z przebudowanych dróg i nowych miejsc parkingowych.

To nie koniec!
Miasto Gdańsk przygotowuje obecnie Delimitację Obszarów Zdegradowanych Gdańska, na podstawie której będzie się ubiegało o fundusze europejskie z RPO WP na lata 2014-2020r. na działania rewitalizacyjne, w tym na kontynuację działań w dzielnicach dotąd rewitalizowanych – także na Dolne Miasto. Więcej informacji o rewitalizacji - także społecznej: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,38366.html

Fot. Piotr Połoczański / www.gdansk.pl