c

Połowa obwodnicy Czarnkowa 1,5 miesiąca przed terminem

Press release 28.07.2015 15:00 CET

Dzisiaj, 1,5 miesiąca przed planowanym terminem, został puszczony ruch na połowie obwodnicy Czarnkowa. Kierowcy jadący w kierunku na Piłę mogą już korzystać z 3 kilometrów nowo wybudowanej obwodnicy. Zakończenie całości inwestycji jest planowane na koniec września. Prace realizuje firma Skanska na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

G:\DEP\Communication\95___Komunikacja_Zewnetrzna\30___Baza_kontraktów\2015\MF\Wielkopolskie\Obwodnica Czarnkowa\P1380160

 – Prace rozpoczęliśmy w lutym br.  i po 5 miesiącach oddajemy do ruchu połowę obwodnicy – mówi Jan Jakubowski, Kierownik Budowy, Skanska. - Było to możliwe dzięki mobilizacji odpowiedniej ilości zasobów realizacyjnych, precyzyjnemu planowaniu wszelkich prac i dostaw, monitorowaniu harmonogramu, współpracy ze sprawdzonymi i rzetelnymi podwykonawcami, również lokalnymi.

- Od dziś kierowcy jadący z Piły w kierunku Czarnkowa pojadą ul. Czarnkowską, a nie Chodzieską. – dodaje Jan Jakubowski. - Pozwoli to nam na ukończenie robót związanych z budową podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Chodzieskiej. Mieszkańcy nie odczują jeszcze wszystkich efektów powstania obwodnicy, natomiast odsunięcie ruchu od strefy najintensywniejszych obecnie robót pozwoli bezpiecznie i szybko prowadzić resztę prac.

Na pozostałym odcinku obwodnicy do ukończenia pozostały jeszcze roboty bitumiczne, brukarskie, montaż oświetlenia, ekranów akustycznych, roboty wykończeniowe i nasadzenia roślin.

Kontrakt obejmuje dokończenie budowy obwodnicy Czarnkowa po dwóch poprzednich wykonawcach i 5 latach robót. Zakres prac do zrealizowania obejmuje wykonanie 6,5 km trasy głównej, 7,8 km dróg poprzecznych i dojazdowych, 4 obiektów mostowych, przebudowę oświetlenie drogi i uzbrojenie (kolizje telekomunikacyjne i energetyczne w tym linia napowietrzna 110 kV ), budowę parkingów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych – to spory zakres, realizowany w ciągu 6 miesięcy wyłączając okres zimowy. - Jest to możliwe dzięki wspomnianej odpowiedniej organizacji pracy – dodaje Jan Jakubowski. - Bardzo pomocna w tym jest stosowana przez nas technologia projektowania i realizacji BIM (system modelowania 3D), czyli planowanie budowy w trójwymiarze. Dzięki temu roboty prowadzimy z dużą dokładnością. W Skanska przy realizacji budynków, dróg, mostów itp. wykorzystujemy BIM już od pierwszego etapu planowania poprzez realizację aż do użytkowania. System pomaga w lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu zwiększając efektywność, ulepszając harmonogramowanie, kontrolę kosztów i ocenę ryzyka oraz podnosząc jakość.

Przy budowie obwodnicy dla wzmocnienia podłoża gruntowego stosowane są materace z keramzyt. Ponadto, do realizacji inwestycji zużytych zostanie 60 tys. ton kruszywa łamanego i 63 tys. ton masy bitumicznej.

Inwestycja  niesie za sobą znaczne korzyści. Ruch z Poznania i Piły, który obecnie blokuje centrum miasta zostanie przeniesiony na obwodnicę,  co zdecydowanie usprawni kierowcom podróżowanie w północnej części Wielkopolski, a tym samy poprawi jakość życia mieszkańców Czarnkowa.